Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Wish to be thinner. Development and prediction of disturbed eating: a longitudinal study of Swedish girls and young women Detaljer   PDF
Josefin Westerberg Jacobson
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Workplace Social Relations in the Return-to-Work process Detaljer   PDF
Åsa Tjulin
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Yttre och inre rum - den mentala hälsans geografiska sammanhang Sammanfattning   PDF
Anders Schærström
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR ”Den ensamma hemligheten” Samtidshistoria och existentiella aspekter vid HIV-infektion. En kvalitativ studie av den medicinska journalens texter Sammanfattning   PDF
Carl-Magnus Stolt
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD ”Det är klart att barnen blir lidande”: Om barns mående när föräldrarna är i vårdnadstvist Sammanfattning   PDF
Ann-Sofie Bergman, Annika Rejmer
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser ”Det får du inte skriva!” – om en folkhälsorapportering Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre ”Det var inte så lätt som vi trodde”: Tvärsektoriell samverkan på en familjecentral Sammanfattning   PDF
Agneta Abrahamsson
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD ”Fiolen blev min bästa medicin” Sammanfattning   PDF
Eva Clementi
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 ”Hälsofrämjande interventioner i arbetslivet som forskningsområde” Detaljer   PDF
Kerstin Ekberg, Gunnela Westlander
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård ”Ja, så tänker vi också …” – Ett programteoretiskt perspektiv på det nationella Lärandeprojektet – Vård på lika villkor Sammanfattning   PDF
Osman Aytar
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede ”Landstingsjämförelse av ASiH verksamhet i Sverige” Sammanfattning   PDF
Arne Björnberg
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa ”MAN FÅR GÖRA SIN EGEN MASK”Den skapande processens betydelse för hälsa och livskvalitet hos människor med kognitiva funktionshinder Sammanfattning   PDF
Åsa Svensson, Eva Mjönes
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv ”Mener du jeg skal være mit barns læge??” - en undersøgelse af holdninger til selfcare og sundhedspædagogiske problemstillinger ved kronisk sygdom hos børn fra etniske minoriteter Sammanfattning   PDF
Lene Povlsen
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD ”När Hitler kommer är du den förste jag ska knäppa” Den judiska läkarfrågan i Sverige Sammanfattning   PDF
Urban Janlert
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? ”Om det icke mätes- synes det ej” - om löpande bevakning av ojämlikhet i hälsa Sammanfattning   PDF
Denny Vågerö
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv ”Omskärelse är sött” Mat, kropp, och kvinnlig omskärelse i Kairo Sammanfattning   PDF
Maria Malmström
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora ”Pojken lyfter sitt svärd. Ger sig in i en strid han inte kan vinna”. Om metaforer och kronisk cancersjukdom Sammanfattning   PDF
Anna W Gustafsson, Charlotte Hommerberg
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer ”Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom" Sammanfattning   PDF
Eve Mandre
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar ”Valfrihet” och privata lösningar i vården av psykiskt störda Sammanfattning   PDF
Magnus Sundgren
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer ”Var fruktsamma och föröka er”: Religiösa uppfattningar om reproduktiva donationsbehandlingar – ett outforskat forskningsfält Sammanfattning   PDF
Göran Larsson
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv ”Vårat barn kan ju vara en av dom...” - småbarnföräldrars tankar runt barnvaccinationer Sammanfattning   PDF
Emma Lindblad, Ingela Krantz, Lisbeth Sachs
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer ”Vi lydde bara order” Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken ”When you’re smilin’… Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer ”… jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen” – fortellinger fra et skolehjem Sammanfattning   PDF
Ine Fintland, Geir Sverre Braut
 
1361 - 1384 av 1384 komponeneter << < 13 14 15 16 17 18 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!