Vol 89, Nr 3 (2012)

Natur och hälsa

Innehållsförteckning

Hälsofrämjande naturupplevelser ett instrument att utjämna ojämlikhet i hälsa? PDF
Bo J.A. Haglund 194
Natur och hälsa PDF
Matilda Annerstedt 195-198

Engelska artiklar

Between fascination and fear – The impacts of urban wilderness on human health and wellbeing PDF
Cecil Konijnendijk 289-295
Our UK Natural Health Service PDF
William Bird 296-304

Tema: Natur och hälsa

Tillbaka till naturen! PDF
Peter Währborg 199-206
Natur och hälsa – i en alltmer urban livsmiljö PDF
Patrik Grahn 207-216
Gröna miljöer och hälsa - hur mäter man effekterna? PDF
Jonas Björk 217-223
Hälsofrämjande äventyr med naturen som distraktion PDF
Fredrika Mårtensson 224-231
Mellan fascination och fruktan –Hur vild natur i urban miljö påverkar hälsa och välbefinnande PDF
Cecil Konijnendijk, Matilda Annerstedt 232-239
Terapiträdgårdar - evidens baserad hälsodesign PDF
Ulrika Karlsson Stigsdotter 240-250
Hur Storbritanniens regering förordar natur i hälsohänseende och exempel på hur detta implementeras PDF
William Bird 251-260
Med planer för folkhälsa – en landskapsarkitekts perspektiv PDF
Helena Nordh 261-267
Naturbaserade diskurser i teori och praktik – motiv och argument PDF
Mariella Niemi 268-276
Bör samhället satsa på friluftsliv? PDF
Lars Hagberg 277-279

Forskning och teori

Socioekonomins betydelse för hälsa och vårdutnyttjande i en segregerad storstad PDF
Krister Järbrink, Barbara Rubinstein, Karin Althoff 280-288

Övrigt

Möten och konferenser PDF
Bo J.A. Haglund 288
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!