Socialmedicinsk tidskrift

 

Klimatkrisen och behovet av nya berättelser - Socialmedicinsk tidskrift Nr 3, 2019

Socialmedicin som akademiskt ämne handlar om att klargöra faktorer som påverkar folkhälsan, men också att medverka i förändringsarbete som påverkar dessa faktorer. Det är mot den bakgrunden som Socialmedicinsk tidskrift, SMT, gör detta temanummer som syftar till att lyfta fram möjligheter att påverka ”klimatkrisen” och inge hopp om förändring. Det behövs berättelser inom områden som boende, transport, energi och mat. Alla områden nära knutna till klimatförändring. Och alla avgörande för folkhälsan.

Berättelser som redskap för förändring användes redan 1991 vid WHOs tredje världshälsokonferens i Sundsvall. Temat då var att skapa stödjande miljöer för hälsa. Styrkan med berättelser, narrativ, är att man kan översätta dem till sin egen situation och skapa handling. De artiklar som finns med i temanumret är exempel och berättelser på dels aktiviteter hos enskilda aktörer eller organisationer, företag och kommuner, efter devisen Tänk globalt – agera lokalt! Dels beskrivningar av aktuell forskning som bedrivs vid olika lärosäten i Sverige med syfte att ge stöd för förändringsarbete för hållbara samhällen.

Några av de frågor vi hoppades kunna ge svar på var: Vilka hinder finns för att uppnå det fossilfria samhället? Vilket samarbete finns idag mellan akademierna och privat industri? Vilka innovationer behövs? och Hur engageras civilsamhället? Vi ville också redovisa något om klimatångest.

Det finns 23 bidrag i temadelen. Dessa finns redovisade under i princip tre huvudteman. Lärosäten som speglar forskning till stöd för den omställning som behövs för att bemöta klimatkrisen. Det andra temat Klimatkris, klimatångest och existentiell synvända ger perspektiv på förändringsmöjligheter. Hur skall klimatdårskapen och klimatapatin inspirera till handling? Det tredje temat är Om vätgassamhällets framväxt. Här presenteras hur en totalt fossilfri transport och energilagring kan genomföras. Det behövs vatten som delas i väte och syre. Vätgasen kan användas som drivmedel för olika transportformer och som lagring av energi och den enda biprodukten är rent vatten.


Omslag: Britta Marakatt-Labba, Global uppvärmning, 2007, Textil, Umeå universitet. Foto: Daniel Zachrisson/Lunds konsthall

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 200 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

 

Du hittar artiklarna under rubriken Senaste ovan.


 

 


##common.journalHomepageImage.altText##


Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 6000  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

Tema nr 3, 2019

 

Idag har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 3, 2019

Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser

Redaktör: Bo J A Haglund

 
Publicerade: 2019-06-12
 

Erbjudande om rabatterad beställning

 

Klimatkrisen och behovet av nya berättelser

Detta temanummer syftar till att lyfta fram möjligheter att påverka ”klimatkrisen” och inge hopp om förändring. Det behövs berättelser inom områden som boende, transport, energi och mat. Alla områden nära knutna till klimatförändring. Och alla avgörande för folkhälsan.

 
Publicerade: 2019-06-04 Mer...
 

Temanummer 2, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 2, 2019.

Tema: Hälsa är konst

Redaktör: Ann Magnusson

 
Publicerade: 2019-05-22
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!