Omställning för hälsa och hållbarhet

John Holmberg

Sammanfattning


Utgående från en beskrivning av kopplingar mellan begreppen hälsa och hållbar utveckling tar texten sin utgångspunkt i tre nyckelord som nämns i samband med Agenda 2030 för en hållbar utveckling: transformation (omställning), integration (samverkan), och universalitet. Dessa nyckelord flyttar fokus från vad-frågan, som ofta resulterar i checklistor utan transformativ kraft, till varför- och hur-frågan. Texten fördjupar sig i behovet av att lägga större vikt vid de två senare frågorna och hur detta kan göras i praktiken.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!