Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Har Malmökommissionen gjort några avtryck i Malmö stad? Sammanfattning   PDF
Anna Balkfors, Eva Renhammar
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Har plats betydelse för hälsa? Sammanfattning   PDF
Cecilia Kjellman
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Har samhället blivit för tråkigt? Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Har vi råd att inte arbeta förebyggande? Hälsoekonomiska analyser som prioriteringsunderlag Sammanfattning   PDF
Inna Feldman, Pia Johansson, Lars Hagberg, Kjell Ola Engman
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Haschavgiftningsprogrammet vid Maria Ungdom Sammanfattning   PDF
Birgitta Petrell, Arne Nordberg
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Health 2020 – achieving health and development in today’s Europe Sammanfattning   PDF
Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Health 2020 – att uppnå hälsa och utveckling i dagens Europa Sammanfattning   PDF
Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Health and development: scenario in top and bottom 20*2 countries Sammanfattning   PDF
Koustuv Dalal
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Health-Promoting Leadership: A Study of the Concept and Critical Conditions for Implementation and Evaluation Detaljer   PDF
Andrea Eriksson
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Healthy Workplaces – Factors of importance for employee health and organizational production Detaljer   PDF
Malin Lohela Karlsson
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Helse-, sykdoms- og arbeidsevnebe-greper i den nye arbeids- og velferdsetaten i Norge Sammanfattning   PDF
Hans Magnus Solli
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Hemlösas hälsa och dödlighet utifrån ett genderperspektiv Detaljer   PDF
Ulla Beijer
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hemlösas män och kvinnors sjukhusvård Sammanfattning   PDF
Ulla Beijer
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hemlösas munhälsa Sammanfattning   PDF
Lars Frithiof, Patricia De Palma
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hemlöshet i Stockholm under tre decennier Sammanfattning   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hemlöshetens politik Sammanfattning   PDF
Cecilia Hansen Löfstrand
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Hepatit C-behandling till personer som injicerar droger – vilken prioritet bör vi ge denna grupps behov och på vilka grunder? Sammanfattning   PDF
Karl de Fine Licht
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hinder och möjligheter för arbetet med hemlösa inom socialtjänsten Sammanfattning   PDF
Claudette Skilving
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Historia och nuläge om svensk trafiksäkerhet Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere: rumænske romaers erfaringer fra København og Malmø Sammanfattning   PDF
Camilla Ida Ravnbøl
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Hög förekomst av sömnproblem och trötthet hos flyktingar på SFI: konsekvenser för inlärning och hälsa Sammanfattning   PDF
Tina Eriksson-Sjöö, Solvig Ekblad, Göran Kecklund
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Högskolan i Halmstad – en gränsöverskridande högskola för alla Sammanfattning   PDF
Lillemor R-M Hallberg
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Hotet mot det svenska samhällskontraktet – Hur tiggeri i Stockholm aktiverar det personliga moraliska ansvaret Sammanfattning   PDF
Erik Hansson
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Hur blir andras ungar våra barn? Sammanfattning   PDF
Abdulahi Cadaani, Mohamed Rage, Ann-Sofie Roberntz
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Hur förverkligas kommissionens arbete inom stadsplanering? Sammanfattning   PDF
Marianne Dock
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Hur hanterar kyrkorna den hotande klimatkrisen? Sammanfattning   PDF
Nils Egberg
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Hur har de ensamkommande barnen det i Sverige? Sammanfattning   PDF
Aycan Çelikaksoy, Eskil Wadensjö
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hur kan det framtida arbetet kring hemlösas hälsa och levnadsvillkor samordnas bättre? Vilka andra grupper bör fokuseras? Sammanfattning   PDF
Margareta Olofsson, Birgitta Sevefjord
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Hur kan effekten av fortbildning värderas? Sammanfattning   PDF
Peter J Svensson, Erik Berntorp
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Hur kan hälso- och sjukvårdens insatser utvecklas för att minska sociala skillnader i hälsa? Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården? Sammanfattning   PDF
Lotta Dellve, Jörgen Andreasson, Göran Jutengren
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Hur kan vi utveckla ”Embodied Compassion” på våra arbetsplatser? Does out of our bodies means out of our minds? Sammanfattning   PDF
Eva Bojner Horwitz
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hur länge ska de orka? – om hemlösa kvinnor i Stockholm Sammanfattning   PDF
Annette Rosengren
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Hur man mäter exponering för ultraviolett strålning i solljus Sammanfattning   PDF
Ulf Wester
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Hur mår nyanlända flyktingar med tillfälligt uppehållstillstånd? Sammanfattning   PDF
Linnea Johannesson, Ragnar Westerling
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Hur mår rikemansbarnen egentligen? Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Hur skall vi definiera Hälsa? Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Hur Storbritanniens regering förordar natur i hälsohänseende och exempel på hur detta implementeras Sammanfattning   PDF
William Bird
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Hur utemiljöer påverkar förskolebarns fysiska aktivitet och solexponering i olika landskap och klimat Sammanfattning   PDF
Cecilia Boldemann
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Hur vet vi om ojämlikhet i hälsa minskar? Sammanfattning   PDF
Anna Balkfors
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Hur vill vi dö? Snabbt, smärtfritt, sederad och med sällskap?: Den goda döden och konsekvenser för sjukvården Sammanfattning   PDF
Marit Karlsson, Anna Milberg
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Husläkare för patienter utan husrum Sammanfattning   PDF
Rolf Byström
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Hva er helsefremmende arbeidsplasser – og hvordan skapes det? Sammanfattning   PDF
Steffen Torp
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen I gränslandet mellan genotyp och fenotyp. Motsägelser i samband med prediktiv genetisk testning. Sammanfattning   PDF
Niclas Hagen
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin I gränssnittet mellan medicinsk praxis och försäkringsrättslig bedömning – perspektiv från olika aktörer Sammanfattning   PDF
Elsy Söderberg
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa I Marmotkommissionens kölvatten - initiativ och processer mot ojämlikhet i hälsa inom EU, WHO och enskilda länder Sammanfattning   PDF
Cristina Mattsson Lundberg
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD I närkamp med vårdmöte, kommunikation och kultur Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede I Roslagens famn Avancerad hemsjukvård i Norrtälje Sammanfattning   PDF
Marie Therese Kraft, Salme Marjattta Karjalainen
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården I väntan på Närdå? - Allmänhetens, patienternas och professionens syn på väntetider inom ortopedi Sammanfattning   PDF
Sofia Löfvendahl
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap I väntan på tandvård - Hur tandrötan blev politik Detaljer   PDF
Inger V Bülzingslöwen
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Idealtyper av Försäkringskassans rehabiliteringshandläggare Sammanfattning   PDF
Curt Edlund
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Idéburna organisationers ANDT- förebyggande arbete Detaljer   PDF
Charli Eriksson
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Identifiering av psykosociala riskfaktorer på BVC Sammanfattning   PDF
Marianne Cederblad, Börje Höök, Roland Berg
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre "Igår blev jag allergisk mot melon” - Barns berättande om allergi Sammanfattning   PDF
Petra Roll Bennet
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Implementering av en strukturerad behandlingsmodell vid barnmisshandel - ett tioårsperspektiv Sammanfattning   PDF
Cecilia Kjellgren, Doris Nilsson, Johanna Thulin
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Implementering av helsefremmende skoleprogram: Hva skal til for å lykkes? Sammanfattning   PDF
Grete Eide Rønningen, Steffen Torp
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Individ- och familjeomsorgen - lägesrapport 2003 Sammanfattning   PDF
Eva Bergström, Ann-Britt Thulin
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Individuellt anpassad samplanering – en framkomlig väg att förbättra vården för akutmottagningens mångbesökare? Sammanfattning   PDF
Mariann Olsson, Helen Hansagi, Ylva Tomson, Stefan Sjöberg
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Indoor Environmental Factors and Chronic Diseases in Swedish Pre-School Children – Risk factors and methodological issues investigated in a longitudinal study on airway diseases and autism spectrum disorders Detaljer   PDF
Malin Larsson
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Indsatsen mod tobak i Danmark Sammanfattning   PDF
Ulla Skovgaard Danielsen
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Infektionsutlöst autoimmunitet vid ME/CFS. En förklaringsmodell Sammanfattning   PDF
Jonas Blomberg
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Information om tekniska hjälpmedel på skånska kommuners hemsidor Sammanfattning   PDF
Oskar Krantz
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Information till alla om kostens betydelse för hälsa krävs för jämlik hälsa Sammanfattning   PDF
David Stenholtz
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Ingen vill ha hemlöshet – ändå har vi den Detaljer   PDF
Leif Stenberg, Lars Olov Bygren
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Inkomstfördelning, tillit och välfärdsstaten: en historisk tillbakablick Sammanfattning   PDF
Svante Prado
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Inledning Detaljer   PDF
Håkan Gäbel
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Inledning: Sex avhandlingar med olika perspektiv på sjukfrånvaro, rehabilitering och förtidspension Detaljer   PDF
Ulla Gerner
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Insatser för personer med psykisk ohälsa inom etableringen i Uppsala län- nyanländas hälsa och etablering Sammanfattning   PDF
Annika Åhs, Achraf Daryani
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala – en kort presentation Sammanfattning   PDF
Marianne Carlsson
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Inte längre ett komplement – om Sveriges stadsmissioners sociala arbete med utsatta personer Sammanfattning   PDF
Johan Vamstad
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Integration mot ohälsa.Äldre iranska kvinnor i Malmö. Sammanfattning   PDF
Finnur Magnusson, Mahin Kiwi
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Integrationspedagog – skapandet av en efterfrågad utbildning Sammanfattning   PDF
Maria Modin
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Integrativ hälso- och sjukvård i ett globalt perspektiv Sammanfattning   PDF
Torkel Falkenberg
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Intelligence and cardiovascular health. Epidemiological studies of Swedish men Detaljer   PDF
Karin Modig
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Interkulturell öppning – en lång väg för att nå grundläggande förändringar av tysk psykiatri Sammanfattning   PDF
Mike Mösko
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer International comparisons of health care systems: Conceptual and methodological developments over half a century Sammanfattning   PDF
Björn Smedby, Ronald Andersen
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar INTERNATIONALISERING OCH GLOBALISERING I SOCIALT ARBETE Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Internationell flyktingsituation och svensk hälso- och sjukvård Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Internationella jämförelser av åtgärdbar dödlighet Sammanfattning   PDF
Ragnar Westerling
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Internationella jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem. Utvecklingen av modeller och metoder under ett halvt sekel Sammanfattning   PDF
Björn Smedby, Ronald Andersen
 
561 - 640 av 1384 komponeneter << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!