Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Folkhälsovetenskap i högre utbildning – olika perspektiv Sammanfattning   PDF
Per Tillgren
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Folkhälsovetenskap – ett integrerat ämne, och en inriktning i det interprofessionella masterprogrammet vid Medicinsk fakultet, Linköpings universitet Sammanfattning   PDF
Elaine Sjögren, Agneta Kullberg, Margareta Kristenson
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Folkhälsovetenskaplig utbildning på distans med unik profil för framtiden Sammanfattning   PDF
Alexandra Krettek, Sakari Suominen
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss För världen i tiden Sammanfattning   PDF
Jerker Liljestrand, Jesper Liljestrand
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Föräldrar med missbruksproblem – möten mellan barnens och föräldrarnas perspektiv Sammanfattning   PDF
Elisabet Näsman, Karin Alexanderson
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Föräldraskapande och professionell följsamhet på familjecentralers öppna förskolor – en programteori Sammanfattning   PDF
Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Föräldrastöd i Sverige – Föräldrakraft, ett exempel Sammanfattning   PDF
Birgitta Kimber, Therèse Skoog
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Föräldrastödsprogram för utrikesfödda föräldrar Sammanfattning   PDF
Haris Agic, Tobias Samuelsson
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Förändring av injektionsbeteende med motiverande samtal för att minska spridningen av blodburna infektioner hos personer som injicerar droger Sammanfattning   PDF
Lillebil Nordén
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Förbjudet område? Utbildning och kompetensutveckling om högbegåvade barns behov i skola och förskola Sammanfattning   PDF
Mara Westling Allodi
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Förebygg ungas ANT-bruk genom undervisning med läkarstudenter - Utvärdering av det preventiva alkohol-, narkotika- och tobaksprogrammet TUTCH Sammanfattning   PDF
Mikaela Persson, Sara Tunlid
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Förebyggande arbete i lokalsamhället: Exempel från Karlskrona Sammanfattning   PDF
Amina Jama
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Förebyggandets konst – utbildning som stöd för kompetent praktik, policy och politik Sammanfattning   PDF
Charli Eriksson, Håkan Stattin
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Förord Detaljer   PDF
Elsy Söderberg
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Förord Detaljer   PDF
Bodil Långberg, Eva Windelhed
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Förord Detaljer   PDF
Agneta Karlsson
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Förord Sammanfattning   PDF
Olivia Wigzell, Iréne Nilsson Carlsson
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Förord av FHI Detaljer   PDF
Gunnar Ågren, Rosi Hoffer
 
Vol 87, Nr 1 (2010): Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter Förord Gemensam Välfärd Sammanfattning   PDF
Gemensam Välfärd
 
Vol 87, Nr 1 (2010): Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter Förord LO-distriktet i Stockholms län Sammanfattning   PDF
LO-distriktet i Stockholms län
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Förord Tema: Äldres hälsa – en mänsklig rättighet Detaljer   PDF
Anita Larsson
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Förord: Alternativ integrativ hälso-och sjukvård Sammanfattning   PDF
Nina Rehnqvist
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Förord: Malmökommissionen, och sedan...? Detaljer   PDF
Andreas Vilhelmsson, Per-Olof Östergren
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Försäkringsmedicinsk kompetens hos Försäkringskassan, några utvecklingsperspektiv Sammanfattning   PDF
Siwert Gårdestig, Eva Alner Liljedahl
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - en vägledning för sjukskrivning Sammanfattning   PDF
Elsy Söderberg
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Forskargruppen, konferensprogrammet och akademisk utbildning Sammanfattning   PDF
Lars-Gunnar Hörte, Bjarne Jansson, Leif Svanström
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Forsknings- utvecklingsenheten vid Försäkringskassan i Stockholms län Sammanfattning   PDF
Anette Nordqvist
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Forskningsmiljön Välfärd och Välbefinnande vid Högskolan i Halmstad Detaljer   PDF
Lillemor R-M Hallberg
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Forskningsresultat omsatta till politiska beslut Sammanfattning   PDF
Mats O Karlsson
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Förskolebarnens utemiljöer och deras hälsa Sammanfattning   PDF
Cecilia Boldemann
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Forståelser af supervision hos sygeplejersker og læger i en onkologisk klinik - et sociologisk perspektiv Sammanfattning   PDF
Stinne Glasdam
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Förståelser av HPV-vaccin mellan hälsopanik och tillit Sammanfattning   PDF
Johanna Rivano Eckerdal
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Förstagångsföräldrars upplevelse av sin parrelation Detaljer   PDF
Tone Ahlborg
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Förstärk stödet för hjärnskaderehabiliteringen i Västra Götaland: krav på att hjärnskadekoordinator införs Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv, Veronica Karlsson
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Förtroende för Försäkringskassan - en fokusgruppsstudie Sammanfattning   PDF
Kristina Holmgren, Frida Rosstorp, Helena Rohdén
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Förtroende för vårdens information Sammanfattning   PDF
Nomie Eriksson
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Fortsatt allt fler läsare på nätet Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Fortsatt ökning av besök på vår webbplats och planer för 2018 Sammanfattning   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Förutsättningar för förskolepersonal att få en hälsofrämjande arbetsplats i utemiljön Sammanfattning   PDF
Margareta Söderström, Cecilia Boldemann, Fredrika Mårtensson
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Förutsättningar för individens faktiska, verkliga kontroll Detaljer   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Fosterbarn som unga vuxna – en översikt av resultat från några nationella registerstudier Sammanfattning   PDF
Bo Vinnerljung
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Fosterbarns perspektiv på socialtjänstens företrädare Sammanfattning   PDF
Gunvor Andersson, Bodil Rasmusson
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Fosterfamiljen – en privat familj med ett offentligt uppdrag Sammanfattning   PDF
Ingrid Höjer
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Frågan om organdonation: Anhörigas och internsivvårdsläkares erfarenheter och attityder Sammanfattning   PDF
Margareta Sanner
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Främjandet av färdigheter kan förlänga medellivslängden Detaljer   PDF
Anton Lager
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Framtidens folkhälsovetare verkar på en global arena Sammanfattning   PDF
Leah Emegwa Okenwa, Stéphanie Paillard-Borg, Petter Tinghög, Fredrik Saboonchi, Eva Ingmarie von Strauss
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Från barnhälsovård till barnhälso- vetenskap Sammanfattning   PDF
Lennart Köhler
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Från ego till eko: en hållbar ekonomutbildning Sammanfattning   PDF
Emma Stenström, Lasse Lychnell
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Från ett Ankare till stjärnhimlen – så gör vi i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Skellefteå Sammanfattning   PDF
Pär Åhdén
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Från idiot till medborgare: de utvecklingsstördas historia Sammanfattning   PDF
Ylva Arnhof
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Från idrottsskadeprevention till implementering av nationella säkerhetsfrämjande program inom idrotten Sammanfattning   PDF
Toomas Timpka, Jenny Jacobsson
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Från Internationell Hälsa till Global Hälsa Detaljer   PDF
Grethe Fochsen, Vinod K Diwan
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Från koncentratrationslägrens ohyggligheter till ett dubbelliv i Sverige – en berättelse om en romsk kvinnas liv. Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Från metafor till mätning: en samhällsvetenskaplig översikt om det sociala kapitalets beståndsdelar och effekter Sammanfattning   PDF
Maria Bäck
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Från omhändertagande till tillvaratagande Sammanfattning   PDF
Katarina Löthberg
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Från omognad till risk - kontroversen om ADHD i två medicinska tidskrifter Sammanfattning   PDF
Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Från omvårdnadsforskning till vårdvetenskap Sammanfattning   PDF
Alice Rinell Hermansson
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Från Ottawa Charter till Shanghai Statement – en 30 årig resa i hälsofrämjande arbete Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund, Per Tillgren
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Från rasbiologi till ärftlighetsskräck. Nils von Hofsten, nätverket och steriliseringsverksamheten. Sammanfattning   PDF
Maria Björkman
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Från Samhällsanalys till Samhällsinsatser - Malmökommissionen visar vägen Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Från Santiago till Malmö…och sen? Sammanfattning   PDF
Denny Vågerö
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Fritiden som arena för hälsofrämjande arbete – exempel från två ungdomsverksamheter Sammanfattning   PDF
Ingela Fredriksson, Susanna Geidne, Charli Eriksson
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Frustrerad – En beskrivning av yngre strokepatienters upplevelser och behov Sammanfattning   PDF
Jenny Röding, Ann Öhman, Jan Malm, Britta Lindström
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Funktionshinderhistoria och människovärdet i samhället Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Fysisk aktivitet: Ett av de enklaste sätten att skydda hjärna och hjärta hos äldre? Sammanfattning   PDF
Magnus Lindwall
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Fysisk träning och stressrelaterad ohälsa Sammanfattning   PDF
Ingibjörg H. Jonsdottir, Agneta Lindegård
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Gambling and Gender – A Public Health Perspective Detaljer   PDF
Jessika Svensson
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Går det att lita på psykiatrin? Detaljer   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Genetisk rådgivning – risker, ansvar och individuell autonomi Sammanfattning   PDF
Anna Tunlid
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Genom föräldrarna hjälper vi barnen. Förväntningar på utökat barnhälsovårdprogram. Sammanfattning   PDF
Viktor Carlsson, Sofia Frithiof, Birgitta Gunnarsson
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Genus som identitet och normerande struktur i relation till kvinnors konsumtion av alkohol och alkoholproblem. Sammanfattning   PDF
Gunnel Hensing
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Geografiska skillnader i psykisk hälsa Detaljer   PDF
Lena Andersson
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Geografiska skillnader i psykisk hälsa – samband med socioekonomisk position Sammanfattning   PDF
Lena Andersson
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Global hälsa nyckel till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Sammanfattning   PDF
Peter Friberg, Tobias Alfven, Daniel Hellden, Maria Nilsson, Helena Nordenstedt, Göran Tomson
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Gör det omöjliga möjligt – en introduktion Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Gränsöverskridande socialmedicin: vård av finska sjuka barn i Sverige 1942–1949 Sammanfattning   PDF
Karin Zetterqvist Nelson
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Gröna miljöer och hälsa - hur mäter man effekterna? Sammanfattning   PDF
Jonas Björk
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Groruddalssatsningen i Oslo kommune - en helsepolitisk analyse Sammanfattning   PDF
Silje Skagen
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Gross National Happiness – jämlikhet och intersektionalitet i ett holistiskt paradigm Sammanfattning   PDF
Anna Rosengren
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompetens Sammanfattning   PDF
Barbro Arvidsson
 
401 - 480 av 1283 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!