Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Conditions for Care - Factors in the nurse work environment related to safe and high quality care in acute care hospitals Sammanfattning   PDF
Lisa Smeds Alenius
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Conditions of ‘Sustainability’: The Case of Climate Change Adaptation in Sweden Sammanfattning   PDF
David Olsson
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Convictus – en av organisationerna för hemlösa Sammanfattning   PDF
Claes Heijbel
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Convictus – en förening för hemlösa Sammanfattning   PDF
Claes Heijbel
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Cross-cultural Opening – a long way to achieve substantial changes in the German mental health care system Sammanfattning   PDF
Mike Mösko
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Dags att bryta den mansdominerade katedrala undervisningen Detaljer   PDF
Anne Hammarström, Peter Naredi
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Där eleverna är. Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa Detaljer   PDF
Maria Charlotta Warne
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Därför kommer de hit Sammanfattning   PDF
Thomas Hammarberg
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar De arbetslösa i Marienthal Sammanfattning   PDF
Urban Janlert
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen – hinder och möjligheter Sammanfattning   PDF
Ulla Gerner
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism DEF – Det existentiella förbandet – betydelsen av medkänsla i omhändertagande efter katastrof Sammanfattning   PDF
Maria Arman, Arne Rehnsfeldt
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Delade erfarenheter eller egen expertis. Att vara dialyspatient i Riga och Stockholm. Sammanfattning   PDF
Martin Gunnarsson
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Delaktighet med förhinder. Vardagsetiska perspektiv i habilitering. Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Delaktighetsperspektiv och funktionsnedsättningar Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 Deltagare, experter och förändringsagenter i hälsofrämjande utvecklingsarbete Sammanfattning   PDF
Johan Karltun
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Demensvård i Primärvård Sammanfattning   PDF
Anders Wimo
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Den avglamoriserade rökaren Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Den egensinniga patienten – ett par historiska exempel Sammanfattning   PDF
Cecilia Riving
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Den existentiella synvändan Sammanfattning   PDF
KG Hammar
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Den felande länken prioritering i den löpande verksamheten Detaljer   PDF
Grazyna Teresa Adamiak
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Den fetmadrivande miljön.Kulturella föreställningar om samhället i populärmedicinska texter om övervikt och fetma. Sammanfattning   PDF
Gabriella Nilsson
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Den försäkringsmedicinska bedömningen i gränssnittet mellan medicin, försäkring och arbetsliv Sammanfattning   PDF
Elsy Söderberg
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen Detaljer   PDF
Annika Berg
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Den hälsofrämjande promenaden. Äldre människors promenerande som nytta, nöje och norm. Sammanfattning   PDF
Åsa Alftberg
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Den informatiska medicinen och ansvaret för den digitala patientens integritet Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf, Daniel Normark
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Den inställda klimatomställningen. Politik och teknik 1980-talets Sverige Sammanfattning   PDF
Martin Hultman
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Den ljusare sidan av livet - sjukhusclowner inspirerar barn och föräldrar Sammanfattning   PDF
Lotta - Linge
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Den nya spelplanen Sammanfattning   PDF
Magnus Helmner
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Den nya utsattheten – om EU migranter och tiggeri Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund, Hans Swärd
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Den ojämlika hälsan i Stockholm ur barnets perspektiv – resultat från Barnhälsovårdens Årsrapport Sammanfattning   PDF
Sahar Nejat
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Den problematiska medicinska integrationen Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Den radikala medicinska traditionen i historisk belysning Sammanfattning   PDF
Peter M Nilsson
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Den särskilda sommarkolonin för barn med sockersjuka.Mötesplats och fristad i 1940- och 50-talens Sverige. Sammanfattning   PDF
Markus Idvall
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Den socialmedicinska specialisten - en viktig aktör i utvecklingen av en hälsoorienterad hälso- och sjukvård Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Den svenska folkhälsans förändringar och orsaker följer vi i socialmedicinsk tidskrift Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Den svenska Marmot-applikationen. Utredningen som försvann men lever vidare Sammanfattning   PDF
Karin Melinder
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Den svenska psykiatrireformen i nordisk belysning Sammanfattning   PDF
Rafael Lindqvist, David Rosenberg, Lars Fredén
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Den teoretiska bakgrunden till Haschavvänjningsprogrammet (HAP) - en metod för behandling av cannabismissbruk. Sammanfattning   PDF
Thomas Lundqvist, Dan Ericsson
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Den traumatiserade flyktingen Medikalisering av flyktingskap som ordningsregim Sammanfattning   PDF
Marita Eastmond
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Den tredje industriella revolutionen - om det vätgasdrivna fartyget på turné runt jorden Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Det är inte lätt att vara människa. Men det kan vara roligt! Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Det är ju så självklart med tidiga insatser. Men ändå så svårt! Om Hedemora kommuns arbete med sociala investeringar. Sammanfattning   PDF
Kjell Morgan Lidholm, Anna-Maria Stålgren-Patiño
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Det autoimmuna jaget – om att sätta gränser Sammanfattning   PDF
Mats Arvidson
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Det behövs tillämpad genusforskning inom folkhälsoområdet! Detaljer   PDF
Anne Hammarström
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Det familjehemsplacerade barnet som rättighetsbärare. En utgångspunkt i det sociala arbetet med barn och ungdomar. Sammanfattning   PDF
Titti Mattsson
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Det första Magisterprogrammet i försäkringsmedicin - Nu har vi ett gäng försäkringsmedicinska pionjärer! Sammanfattning   PDF
Kristina Alexanderson
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Sammanfattning   PDF
Eva Renhammar
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Det goda mötet - en viktig del i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Sammanfattning   PDF
Ulrika Marianne Müssener
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Det goda mötet som stärker patienternas motståndskraft och hälsa Sammanfattning   PDF
Jörgen Herlofson, Sara Maripuu, Margareta Kristenson
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55) – några kommentarer och förslag Sammanfattning   PDF
Göran Dahlgren
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Det har både blivit lättare och svårare – om det nya i att arbeta på familjecentraler Sammanfattning   PDF
Vibeke Bing, Kerstin Johannesson, Maggie Stål, Anna Huzell Espling, Maja Henriksson, Marie Tornbjer Tullberg, Anette Virdebo, Lena Briland, Kristina Lindsted, Agneta Abrahamsson
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Det liberala medborgarskapets begränsningar Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Det nationella programmet för skadeförebyggande arbete – uppgång och fall Sammanfattning   PDF
Guldbrand Skjönberg
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Det nya samspelet mellan olika vetenskapstraditioner Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Det sociala kapitalet 100 år Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Det spelar roll vad arbetsledare gör Sammanfattning   PDF
Simon Elvnäs, Nathalie Robert Edgar
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Det våldsamma mötets fenomenologi - om hot och våld i psykiatrisk vård Detaljer   PDF
Gunilla Carlsson
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Det våras för lyckoforskningen Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Det ”transkulturella sjukvårdsmötet” – erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare i Sverige Sammanfattning   PDF
Kristian Svenberg
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents. The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions Sammanfattning   PDF
Heléne Zetterström Dahlqvist
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Diagnos- och behandlingskarriärer inom Barn- och ungdomspsykiatrin - En studie av 20 ungdomar som inte går till skolan Sammanfattning   PDF
Rikard Eriksson, Hans Ek
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Diagnosens Janusansikte: exemplet adhd. En livsberättelse om oro, sökandet efter kontroll och sammanbrott Sammanfattning   PDF
Mattias Nilsson Sjöberg
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Digitala spel en möjlighet till rehabilitering och social samvaro i särskilda boenden Sammanfattning   PDF
Christel Borg
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Digitala vårdlandskap – kritiska reflektioner om e-hälsa i glesbygden Sammanfattning   PDF
Jens Lindberg, Eric Carlsson
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Dilemmat med samtidig över- och underanvändning av mediciner för febersjuka barn Sammanfattning   PDF
Karin Källander
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Diskussionsforum på internet för hanteringen av emotionella frågor Sammanfattning   PDF
Urban Karlsson, Marika Thörn
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Dödlighet bland hemlösa i Sverige Sammanfattning   PDF
Ulla Beijer, Anna Fugelstad
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Dokumentationspraktiker, positioneringar och forskningsetik – en innehållsanalys av kvalitetsregister i Sverige Sammanfattning   PDF
Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Dolda funktionshinder efter stroke Sammanfattning   PDF
Gunnel E Carlsson, Anders Möller, Christian Blomstrand
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Domestic workload and multiple roles - epidemiological findings on health and sickness absence in women Sammanfattning   PDF
Carin Staland Nyman
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss "Don't panic!" – myten om befolkningsexplosionen Sammanfattning   PDF
Staffan Bergström
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Donationsrådet – en nationell motor för fler organ- och vävnadsdonationer Sammanfattning   PDF
Eva Fernvall, Åsa Welin
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Donationsspecialiserad sjuksköterska: – vad gör en sådan och vad leder det till? Sammanfattning   PDF
Maria Söderkvist
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Droger och mediciner – är det ett problem i svensk trafik? Sammanfattning   PDF
Susanne Gustafsson, Åsa Forsman, Magnus Hjälmdahl
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Drug use, mortality and outcomes among drug users in the general population and in methadone maintenance treatment Detaljer   PDF
Ingrid Davstad
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Ecological studies in Pinar del Rio Province support a toxico-nutritional etiology of epidemic neuropathy in Cuba Sammanfattning   PDF
Hans Rosling, Alberto Perez Sierra, Guillermo Mesa Ridel, Mariluz Rodriguez, Evelio Velis Barroso, Carmen Serrano, Rafael Perez Cristisá
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Economic Evaluation of Public Health Programmes –Constraints and Opportunities Detaljer   PDF
Pia Johansson
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Egna upplevelser av fosterhemsplacering som barn och biologisk förälder Sammanfattning   PDF
Egna upplevelser
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Ekologisk mat och psykisk hälsa: Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande Sammanfattning   PDF
Elisabeth von Essen
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Elevhälsa börjar i klassrummet Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
241 - 320 av 1384 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!