Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Vad gör vi nu? Sammanfattning   PDF
Göran Henriksson, Bo JA Haglund
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Vad har hänt med HKB användningen i Sverige? En metod för jämlikhet i hälsa Sammanfattning   PDF
Per Tillgren, Karin Berensson
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Vad innebär Cochlea implantat (CI) som rehabilitativt hjälpmedel för vuxna med postlingual dövhet? Sammanfattning   PDF
Lillemor R-M Hallberg, Anders Ringdahl
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Vad kan hemlösa barn berätta om dagens hemlöshet? Sammanfattning   PDF
Gunvor Andersson, Hans Swärd
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Vad sker med personalens inställning till Vård på lika villkor när verksamheterna deltar i Lärandeprojektet? Sammanfattning   PDF
Sharareh Akhavan
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Vad skulle Zlatan göra om fotboll var fult? – om betydelsen av att få leva sin begåvning Sammanfattning   PDF
Gunilla Gerland
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Vad står på spel? Om finansiering, folkhälsa och synen på mål och medel i det civila samhället Sammanfattning   PDF
Johan Hvenmark, Ebba Henrekson
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Vägen till ett liv värt att leva efter hög ryggmärgsskada. En salutogen kvalitativ studie av tetraplegiker Sammanfattning   PDF
Rikard Eriksson, Kristoffer Szum
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Vägledande miljödimensioner för barns utomhuslek Sammanfattning   PDF
Fredrika Mårtensson
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Vägledning inom adhd arbetas fram av Socialstyrelsen Sammanfattning   PDF
Annika Remaeus, Maria Hentschke, Mårten Gerle
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Våldsutsatta kvinnor drabbas av långsiktiga negativa ekonomiska konsekvenser Sammanfattning   PDF
Sven Trygged, Ebba Hedlund, Ingemar Kåreholt
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Välfärd och vishet i samhällskroppen - om GNH som stämgaffel för samhällen, Smart Cities och ekobyar Sammanfattning   PDF
Anna Rosengren
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Välfärdens förändirngar – Fattigdomens historia i ny bok Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Valfri välfärd i teori och praktik Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Valfrihetsreformen och vårdgarantin – vilken roll har läkarna för att förverkliga dessa reformer? Sammanfattning   PDF
Ulrika Winblad
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Valmöjlighet inom konkurrensutsatt hemtjänst -Vem kan välja i praktiken? Sammanfattning   PDF
Linnea Galle, Annamaria Brandén, Yngve Gustafson, Gösta Bucht
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Väntetider i teori och praktik Sammanfattning   PDF
Marianne Hanning
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Väntetider i vården Detaljer   PDF
Marianne Hanning
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Väntetider i Vården - en utmaning Sammanfattning   PDF
Marianne Hanning, Olof Edhag
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Väntetider till primärvård Sammanfattning   PDF
Birgitta Edström
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Väntetidsdatabasens uppbyggnad och innehåll åren 2000 - 2005 Sammanfattning   PDF
Birgitta Källström
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2004 Sammanfattning   PDF
Anders Bergh, Britt Mari Hellner, Lennarth Johansson
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Vård på centralen: Om vita rockar i det civila samhället Sammanfattning   PDF
Magnus Olof Erik Karlsson, Viktoria Björnsdotter Wallin
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Vård på Centralen: professionella i ideellt arbete - framväxt av en ny typ av organisation i civilsamhället vid flyktingkrisen 2015 Sammanfattning   PDF
Viktoria Björnsdotter Wallin
 
Vol 87, Nr 1 (2010): Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter Sammanfattning   PDF
Göran Dahlgren
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Vårdandets mångfald - en jämförande diskussion Sammanfattning   PDF
Carola Skott
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Värdet av chefers etiska kompetens Sammanfattning   PDF
Erica Falkenström
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet Sammanfattning   PDF
Lars Nordgren
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande Sammanfattning   PDF
Helle Wijk, Susanna Nordin
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Vårdprofessionen måste säga ifrån! Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Vårdprogram leder till bättre insatser för personer med ADHD Sammanfattning   PDF
Annika Brar
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Vårdsituationen för ME/CFS sjuka Sammanfattning   PDF
Anna Franklin
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Vårdval, SOU: 37 ohjälpligt fast på socialmedicinens grund Detaljer   PDF
Bengt Järhult
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Vårdvalsreformen – några socialmedicinska undringar Detaljer   PDF
Bo Burström
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Varför är det viktigt med en god hälsokommunikation för alla nyanlända migranter? Sammanfattning   PDF
Josefin Wångdahl, Eva Åkerman
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Varför avbryter HIV-patienter sin behandling? Sammanfattning   PDF
Christian Unge, Pehr Olov Pehrson, Anna-Mia Ekström
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Varför behövs ett genusperspektiv inom folkhälsoområdet? Sammanfattning   PDF
Anne Hammarström, Anna Månsdotter
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Varför behövs vävnadsdonation? Sammanfattning   PDF
Torsten Malm
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Varför bo tillsammans? Argument från föräldrar som lever med sina vuxna barn med intellektuell funktionsnedsättning Sammanfattning   PDF
Kristina Engwall
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Varför ett Lärandeprojekt om Vård på lika villkor? Sammanfattning   PDF
Hanna Wallin, Marianne Granath
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Varför glömmer Swärd bort vissa hemlöshetsperspektiv? Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Varför har jag den här mamman och pappan? Sammanfattning   PDF
Hans Bäckström
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Varför har Nationalmuseum deltagit i projektet Medvaro Sammanfattning   PDF
Lena Eriksson
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Varför inte våga ändå? Sammanfattning   PDF
Anders Wejryd
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Varför medicinsk antropologi i DSM? - Om jämlik vård i ett mångkulturellt samhälle Sammanfattning   PDF
Sofie Bäärnhielm
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Varför ska Malmö finnas? Sammanfattning   PDF
Mikael Stigendal
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Varför skadas barn som de gör? Sammanfattning   PDF
Staffan Janson
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Varför söker svenska samer vård i Norge? – om kultur och kontext i samisk psykiatri Sammanfattning   PDF
Jon Petter Anders Stoor
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Varför specialist i Socialmedicin? Sammanfattning   PDF
Robert Irestig
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Variationer i kostnader för specialiserad sjukvård och dess bestämningsfaktorer Sammanfattning   PDF
Linnea Eidrup Dahlberg, Sophia Wetterblad, Krister Järbrink
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Varsågod och var stark Om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet Detaljer   PDF
Ingela Krantz, Elsa Krantz
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Vart är alkoholpreventionen inom primärvården på väg? Sammanfattning   PDF
Preben Bendtsen, Kjell Johansson
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Västra Götalandsregionens arbete med sociala investeringar Sammanfattning   PDF
Göran Henriksson, Maria Gäbel
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Vätgasbilen i Sverige - om bränslecellens roll i svensk politik och näringsliv Sammanfattning   PDF
Michael Abdi Onsäter
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Växjö – med hållbarhet i centrum Sammanfattning   PDF
Jan Johansson
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Vem annars ska göra det vi gör – om socialt arbete på familjecentral Sammanfattning   PDF
Vibeke Bing, Agneta Abrahamsson
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Vem kan man lita på? Skolelevers förtroende för skolpersonal Sammanfattning   PDF
Sven Trygged, Åsa Backlund, Stig Elofsson
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Vem ser de särbegåvade? Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Verbal aggression i skolan - Ett könsperspektiv Sammanfattning   PDF
Miriam Eliasson, Kerstin Isaksson, Lucie Laflamme
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Vertikal och horisontell kunskapsintegrering inom handikappforskningen Sammanfattning   PDF
Thomas Strandberg
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Vi behöver nya berättelser om hopp i klimatkrisen – tänka globalt men agera lokalt Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Vi och "de andra" - social hållbarhet kopplat till hur vi känner, tänker och agerar i relation till andra djur Sammanfattning   PDF
Elin Pöllänen, Walter Osika
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Vi vill inte bli gamla som äldreomsorgen ser ut idag Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Vid utbrändhet skall det ”Inte vara mer ärtsoppa” Detaljer   Utan titel
Bo J.A. Haglund
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd. Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. Detaljer   PDF
Ann-Kristin Mimmi Eriksson
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Vidarkliniken och den antroposofiska medicinen Sammanfattning   PDF
Ursula Flatters
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Vilka är de svenska aktörerna i klimatfrågan? Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Vilka insatser skall prioriteras för en bättre folkhälsa? Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Vilka insatser skall prioriteras för en bättre folkhälsa? Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Vilka socialförsäkringsvillkor har invandrare? Sammanfattning   PDF
Robin Lapidus, Nelli Kopola
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Vilken idag levande svensk läkare har räddat flest liv? Detaljer   PDF
Anne Hammarström, Urban Janlert
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Vilken inriktning och kvalitet har examensarbeten i svenska folkhälsovetenskapliga utbildningar? Sammanfattning   PDF
Lars Fredén, Per Tillgren, Stig Wall
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Vilket är det största problemet? Kvinnor och alkohol eller män och alkohol? Svar: det är vare sig det ena eller det andra – det är alkoholen i sig som är problemet! Sammanfattning   PDF
Fredrik Spak
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Vilsenhetens epidemiologi. En religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa Detaljer   PDF
Cecilia Melder
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Vinstintressen hotar vårdetiken Detaljer   PDF
Jan Halldin
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Vräkt och hemlös? Marginaliseringsprocesser bland vräkta Sammanfattning   PDF
Anders Nilsson, Janne Flyghed
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Sammanfattning   PDF
Henrik Larsson, Paul Lichtenstein
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Welfare in future Sweden – on vulnerable children and adults Detaljer   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik WHO’s Manual för aktioner för hälsa inom alla politikområden Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
1281 - 1360 av 1384 komponeneter << < 12 13 14 15 16 17 18 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!