Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet och hemlöshet - att se framåt Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Utvärdera vetenskapliga studier, - Att göra systematiska litteraturstudier Detaljer   PDF
Harshida Patel
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Utvärdering av ett psykosocialt stödprogram för föräldrar till mycket för tidigt födda barn Sammanfattning   PDF
Birgitta Sandén-Eriksson, Gunnel Pehrsson
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 Utvärdering av interventionsarbete med hälsofrämjande åtgärder – en metodologisk ansats Sammanfattning   PDF
Anette Karltun
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Utvärdering av säkerhetskritiska händelser i vägtrafik Sammanfattning   PDF
Omar Bagdadi
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration! Sammanfattning   PDF
Ragnar Westerling
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap – Erfarenheter av att arbeta med interventioner utifrån ett arbetsmaterial Sammanfattning   PDF
Andrea Eriksson, Katrin Skagert, Lotta Dellve
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Utveckling av tjänsteproduktivitet inom hälso- och sjukvård Sammanfattning   PDF
Lars Nordgren
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Utveckling som mål och måttstock. Om barnhälsovårdens fyraårskontroller. Sammanfattning   PDF
Helena Hörnfeldt
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Utvecklingen inom socialtjänsten – reflektioner från en socialarbetare från ”golvet” Sammanfattning   PDF
Ann-Marie Strömberg
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet. Sammanfattning   PDF
Åsa Alftberg
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Vad är en familjecentral? Detaljer   PDF
Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Vad är genus? Sammanfattning   PDF
Mia Liinason
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun? Sammanfattning   PDF
Björn Bärbur, Birgitta Augustsson, Mikael Berglund, Paula Örn, Boel Holgersson
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Vad är värst: kvinnor och alkohol eller män och alkohol? Svar: alkohol Detaljer   PDF
Fredrik Spak, Kristina Berglund
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt? Sammanfattning   PDF
Ewa Wikström, Rebecka Arman, Lotta Dellve
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Vad gör tiggarna med oss svenskar? Sammanfattning   PDF
Jörgen Ljung, Rickard Klerfors
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Vad gör vi nu? Sammanfattning   PDF
Göran Henriksson, Bo JA Haglund
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Vad har hänt med HKB användningen i Sverige? En metod för jämlikhet i hälsa Sammanfattning   PDF
Per Tillgren, Karin Berensson
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Vad innebär Cochlea implantat (CI) som rehabilitativt hjälpmedel för vuxna med postlingual dövhet? Sammanfattning   PDF
Lillemor R-M Hallberg, Anders Ringdahl
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Vad kan hemlösa barn berätta om dagens hemlöshet? Sammanfattning   PDF
Gunvor Andersson, Hans Swärd
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Vad sker med personalens inställning till Vård på lika villkor när verksamheterna deltar i Lärandeprojektet? Sammanfattning   PDF
Sharareh Akhavan
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Vad skulle Zlatan göra om fotboll var fult? – om betydelsen av att få leva sin begåvning Sammanfattning   PDF
Gunilla Gerland
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Vad står på spel? Om finansiering, folkhälsa och synen på mål och medel i det civila samhället Sammanfattning   PDF
Johan Hvenmark, Ebba Henrekson
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Vägen till ett liv värt att leva efter hög ryggmärgsskada. En salutogen kvalitativ studie av tetraplegiker Sammanfattning   PDF
Rikard Eriksson, Kristoffer Szum
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Vägledande miljödimensioner för barns utomhuslek Sammanfattning   PDF
Fredrika Mårtensson
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Vägledning inom adhd arbetas fram av Socialstyrelsen Sammanfattning   PDF
Annika Remaeus, Maria Hentschke, Mårten Gerle
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Våldsutsatta kvinnor drabbas av långsiktiga negativa ekonomiska konsekvenser Sammanfattning   PDF
Sven Trygged, Ebba Hedlund, Ingemar Kåreholt
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Välfärd och vishet i samhällskroppen - om GNH som stämgaffel för samhällen, Smart Cities och ekobyar Sammanfattning   PDF
Anna Rosengren
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Välfärdens förändirngar – Fattigdomens historia i ny bok Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Valfri välfärd i teori och praktik Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Valfrihetsreformen och vårdgarantin – vilken roll har läkarna för att förverkliga dessa reformer? Sammanfattning   PDF
Ulrika Winblad
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Valmöjlighet inom konkurrensutsatt hemtjänst -Vem kan välja i praktiken? Sammanfattning   PDF
Linnea Galle, Annamaria Brandén, Yngve Gustafson, Gösta Bucht
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Väntetider i teori och praktik Sammanfattning   PDF
Marianne Hanning
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Väntetider i vården Detaljer   PDF
Marianne Hanning
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Väntetider i Vården - en utmaning Sammanfattning   PDF
Marianne Hanning, Olof Edhag
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Väntetider till primärvård Sammanfattning   PDF
Birgitta Edström
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Väntetidsdatabasens uppbyggnad och innehåll åren 2000 - 2005 Sammanfattning   PDF
Birgitta Källström
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2004 Sammanfattning   PDF
Anders Bergh, Britt Mari Hellner, Lennarth Johansson
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Vård på centralen: Om vita rockar i det civila samhället Sammanfattning   PDF
Magnus Olof Erik Karlsson, Viktoria Björnsdotter Wallin
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Vård på Centralen: professionella i ideellt arbete - framväxt av en ny typ av organisation i civilsamhället vid flyktingkrisen 2015 Sammanfattning   PDF
Viktoria Björnsdotter Wallin
 
Vol 87, Nr 1 (2010): Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter Sammanfattning   PDF
Göran Dahlgren
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Vårdandets mångfald - en jämförande diskussion Sammanfattning   PDF
Carola Skott
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Värdet av chefers etiska kompetens Sammanfattning   PDF
Erica Falkenström
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet Sammanfattning   PDF
Lars Nordgren
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande Sammanfattning   PDF
Helle Wijk, Susanna Nordin
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Vårdprofessionen måste säga ifrån! Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Vårdprogram leder till bättre insatser för personer med ADHD Sammanfattning   PDF
Annika Brar
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Vårdsituationen för ME/CFS sjuka Sammanfattning   PDF
Anna Franklin
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Vårdval, SOU: 37 ohjälpligt fast på socialmedicinens grund Detaljer   PDF
Bengt Järhult
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Vårdvalsreformen – några socialmedicinska undringar Detaljer   PDF
Bo Burström
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Varför avbryter HIV-patienter sin behandling? Sammanfattning   PDF
Christian Unge, Pehr Olov Pehrson, Anna-Mia Ekström
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Varför behövs ett genusperspektiv inom folkhälsoområdet? Sammanfattning   PDF
Anne Hammarström, Anna Månsdotter
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Varför behövs vävnadsdonation? Sammanfattning   PDF
Torsten Malm
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Varför bo tillsammans? Argument från föräldrar som lever med sina vuxna barn med intellektuell funktionsnedsättning Sammanfattning   PDF
Kristina Engwall
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Varför ett Lärandeprojekt om Vård på lika villkor? Sammanfattning   PDF
Hanna Wallin, Marianne Granath
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Varför glömmer Swärd bort vissa hemlöshetsperspektiv? Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Varför har jag den här mamman och pappan? Sammanfattning   PDF
Hans Bäckström
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Varför medicinsk antropologi i DSM? - Om jämlik vård i ett mångkulturellt samhälle Sammanfattning   PDF
Sofie Bäärnhielm
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Varför ska Malmö finnas? Sammanfattning   PDF
Mikael Stigendal
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Varför skadas barn som de gör? Sammanfattning   PDF
Staffan Janson
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Varför söker svenska samer vård i Norge? – om kultur och kontext i samisk psykiatri Sammanfattning   PDF
Jon Petter Anders Stoor
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Varför specialist i Socialmedicin? Sammanfattning   PDF
Robert Irestig
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Variationer i kostnader för specialiserad sjukvård och dess bestämningsfaktorer Sammanfattning   PDF
Linnea Eidrup Dahlberg, Sophia Wetterblad, Krister Järbrink
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Varsågod och var stark Om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet Detaljer   PDF
Ingela Krantz, Elsa Krantz
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Vart är alkoholpreventionen inom primärvården på väg? Sammanfattning   PDF
Preben Bendtsen, Kjell Johansson
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Västra Götalandsregionens arbete med sociala investeringar Sammanfattning   PDF
Göran Henriksson, Maria Gäbel
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Vem annars ska göra det vi gör – om socialt arbete på familjecentral Sammanfattning   PDF
Vibeke Bing, Agneta Abrahamsson
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Vem kan man lita på? Skolelevers förtroende för skolpersonal Sammanfattning   PDF
Sven Trygged, Åsa Backlund, Stig Elofsson
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Vem ser de särbegåvade? Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Verbal aggression i skolan - Ett könsperspektiv Sammanfattning   PDF
Miriam Eliasson, Kerstin Isaksson, Lucie Laflamme
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Vertikal och horisontell kunskapsintegrering inom handikappforskningen Sammanfattning   PDF
Thomas Strandberg
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Vi behöver nya berättelser om hopp i klimatkrisen – tänka globalt men agera lokalt Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Vi och "de andra" - social hållbarhet kopplat till hur vi känner, tänker och agerar i relation till andra djur Sammanfattning   PDF
Elin Pöllänen, Walter Osika
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Vi vill inte bli gamla som äldreomsorgen ser ut idag Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Vid utbrändhet skall det ”Inte vara mer ärtsoppa” Detaljer   Utan titel
Bo J.A. Haglund
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd. Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. Detaljer   PDF
Ann-Kristin Mimmi Eriksson
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Vidarkliniken och den antroposofiska medicinen Sammanfattning   PDF
Ursula Flatters
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Vilka insatser skall prioriteras för en bättre folkhälsa? Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
1201 - 1280 av 1314 komponeneter << < 11 12 13 14 15 16 17 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!