Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Resa med orden i friheten Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Researching social capital for young people’s health Sammanfattning   PDF
Antony Morgan, Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Rethinking Injury Events. Explorations in Spatial Aspects and Situational Prevention Strategies. Sammanfattning   PDF
Charlotta Thodelius
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Rettferdighet og objektivitet i trygdemedisinske uførhetsvurderinger Detaljer   PDF
Hans Magnus Solli
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Riksförbundet Attention - med syfte att främja rättigheterna för personer med NPF Sammanfattning   PDF
Martina Kopra, Anki Sandberg
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Rimligt fokus på återgång i arbete Sammanfattning   PDF
Cecilia Björkelund
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Ris & Ros - fokusgrupper om mötet mellan medborgarna och Försäkringskassan Sammanfattning   PDF
Eva Karlsryd
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Risker, ansvar och rattfylleri. Sammanfattning   PDF
Jessica Nihlén Fahlquist, Kalle Grill
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Riskfaktorers bidrag till DALYs, - En jämförelse av sjukdomsbördan utifrån WHO-data och nya svenska data Sammanfattning   PDF
Peter Allebeck, Emilie Agardh, Tahereh Moradi
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Riskfylld alkoholanvändning hos ungdomar med cannabisproblem Sammanfattning   PDF
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Romer i Sverige, ett socialhistoriskt perspektiv Sammanfattning   PDF
Norma Montesino, Ida Ohlsson Al Fakir
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Roseto story: sammanhållning förlänger livet Sammanfattning   PDF
Bengt Erik Starrin
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Så fruktansvärt onödigt! Om Ragnar Berfenstam och kampen mot barnolycksfall Sammanfattning   PDF
Lars H Gustafsson
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Så går det till: Organdonation Sammanfattning   PDF
Christer Nilsson
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Sagostund på biblioteket - kulturellt kapital för de minsta Sammanfattning   PDF
Sara Borg
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Salutogenic presence supports a healthpromoting work life Sammanfattning   PDF
Hege Forbech Vinje, Liv Hanson Ausland
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Salutogent nærvær bygger helsefremmende arbeidsliv Sammanfattning   PDF
Hege Forbech Vinje, Liv Hanson Ausland
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Samarbete i Europa - specialiteten i socialmedicin gäller i hela EU! Sammanfattning   PDF
Ragnar Westerling
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? SAMHÄLLSARBETE I TIDEN – ANGELÄGET OM FRAMTIDENS UTMANINGAR Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa "Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa” - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in till samarbete Sammanfattning   PDF
Jonas Frykman
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Samspelande organisationer utgör Crossroads Lund Sammanfattning   PDF
Per Eriksson
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Samspelet mellan filosofi, teori och klinisk praktik i kulturellt medveten psykiatri Sammanfattning   PDF
Valerie DeMarinis
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Samtal om tobak och kvalificerad rökavvänjning – sjukdomsförebyggande arbete i klinisk praxis Sammanfattning   PDF
Matz Larsson
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Samverkan för barns bästa. Gemensamma utbildningsdagar vid Karlstads universitet om samverkan för utsatta barn för socionom-, grundlärare och förskolestudenter. Sammanfattning   PDF
Ulla-Britt Eriksson, Linda Beckman
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Samverkan i distansutbildning från fristående kurser till examen i folkhälsovetenskap Sammanfattning   PDF
Maria Nyholm, Eija Viitasara
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Samverkan mellan primärvård och socialtjänst och primärvårdsforskningens framväxt Sammanfattning   PDF
Per G Swartling, Kurt Svärdsudd
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Sandöskolan – vad är det? Sammanfattning   PDF
Aina Bergvall
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Sårbarhet – ett begrebb till bruk både för jämlik hälsa och hållbara samhällen Sammanfattning
Finn Diderichsen
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Sårbarhet – ett begrebb till bruk för båda jämlik hälsa och hållbara samhällen. Sammanfattning   PDF
Finn Diderichsen
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Särbegåvning en förbannelse? Sammanfattning   PDF
Tor Bläckhammar*
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Särbegåvning och psykiatri: erfarenheter från en svensk psykiatrimottagning Sammanfattning   PDF
Marita Thorén
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Särbegåvning ur tre generationers perspektiv Sammanfattning   PDF
Jesper Kråkhede
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Särbegåvning: ett differentierat fenomen med sociala konsekvenser Sammanfattning   PDF
Roland S Persson
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet Detaljer   PDF
Anita Kullander, Roland S Persson
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Self-rated health with special reference to prevalence, determinants and consequences Detaljer   PDF
Christina Halford
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Shanghaideklarationen – en väg för hälsofrämjande inom FN:s globala utvecklingsagenda Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund, Bosse Pettersson
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Självmedkänsla – en vän i nöden Sammanfattning   PDF
Katja Bergsten
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Självmord som multipurpose beteende – En alternativ syn på självmordet! Dags ändra fokus för vårt självmordspreventiva arbete Detaljer   PDF
Lars Jacobsson
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 Självmordsförsök och sexuella övergrepp Sammanfattning   PDF
Sibylla Lindgren, Inger Österberg, Ellinor Salander Renberg
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Självskadebeteende hos unga kvinnor - Litteraturredovisning av nyare artiklar rörande självskadebeteende, dess bakgrund och behandling. Sammanfattning   PDF
Margareta Samuelsson
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Självupplevd psykisk och reproduktiv hälsa samt självupplevt vårdbehov bland kvinnliga EU-migranter-En kvalitativ studie på Crossroads och Bällsta boende i Stockholm Sammanfattning   PDF
Julia Carlsson, Solvig Ekblad
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Sjuk eller vaccinerad – vilket innebär störst risk? Ungdomars resonemang kring svininfluensan Sammanfattning   PDF
Mats Lundström
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Sjuka barn: Om hur mediala och personliga erfarenheter vävs samman Sammanfattning   PDF
Malin Ideland
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Sjukdom och ohälsa vid sjukförsäkringens gränser Sammanfattning   PDF
Peter Hultgren, Mimmi Barmark
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Sjukdom, sjukroll och sjukdomsidentitet. Observationer från Lundbypopulationen. Sammanfattning   PDF
Leif Öjesjö
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Sjukdomsbegreppet, ohälsotalet och arbetsoförmågan Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Sjukdomsförklaringar på Kuba Sammanfattning   PDF
Johan Wedel
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Sjukförsäkringen i dag och i morgon - rättvisa, jämlikhet och legitimitet Sammanfattning   PDF
Christian Ståhl, Carin Nyman
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Sjukförsäkringen – ett decennium av förändring Sammanfattning   PDF
Per Lytsy, Ann-Sophie Hansson, Ingrid Anderzén
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Sjukförsäkringssystemets aktörer och samspel Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Sjukfrånvaro och socialföräkringssystemet Detaljer   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Sjukfrånvaro – Aspekter på mätning, arbetsmarknadens betydelse och effekter av intervention Sammanfattning   PDF
Hans Goine
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Sjukhusclowner - i kommunikation med sjuka barn Sammanfattning   PDF
Lotta Linge
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Sjukskrivnas resurser och hinder för återgång i arbete – viktiga faktorer för tidig bedömning Sammanfattning   PDF
Annie Hansen Falkdal
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Sjukskrivnas upplevelser kring rättigheter och ansvarsfördelning i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Sammanfattning   PDF
Isa Moldvik
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Sjukskrivning, arbete och arbetsförmåga – utmaningar i praxis och forskning Detaljer   PDF
Elsy Söderberg
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Skadeutveckling bland barn i Sverige Sammanfattning   PDF
Robert Ekman
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Skador av hasch och marijuana Sammanfattning   PDF
Jan Ramström
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Skador och död i ojämlikhetens spår Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Skam, ojämlikhet och vidgade klyftor Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Skam, stigmatisering och framtidstro bland långtidssjukskrivna i ”osynliga” diagnoser Sammanfattning   PDF
Gunnar Aronsson, Staffan Marklund, Liv Johanne Solheim
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Skånes enda öppna härbärge för utsatta EU-medborgare Sammanfattning   PDF
Joakim Månsson Bengtsson
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Skapa jämlik vård – ett svenskt lärandeprojekt Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Skaraborgs län som hemvist för socialmedicinsk säkerhetsforskning Sammanfattning   PDF
Leif Svanström
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst Sammanfattning   PDF
Karin Melinder
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Skolans identifiering av barn i gråzonen Sammanfattning   PDF
Emma Sorbring, Anette Bolin
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Skolsköterskans möte med nyanlända ensamkommande barn och ungdomar Sammanfattning   PDF
Christina Dahlbring
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Skrattsalva som lindring - Humor, skratt och välbefinnande Sammanfattning   PDF
Henny Olsson, Harriet Backe
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Skyddet för utnyttjade tiggare är statens ansvar Sammanfattning   PDF
Karin Åström
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede "Slutenvård i hemmet" - ASIH Långbro Park, nu och i framtiden Sammanfattning   PDF
Magnus Bäcklund, Ing-Britt Cannerfelt, Fredrik Sandlund
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Slutord: Motivet till kommissionen och vägen framåt Detaljer   PDF
Katrin Stjernfeldt Jammeh
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Småbarnspsykiatrisk diagnostik med DC 0-3 Sammanfattning   PDF
Pia Risholm Mothander, Rigmor Grette Moe
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Smärtpatienter – personlighet, upplevt sammanhang, kliniskt status, effekter av kognitiv terapi Sammanfattning   PDF
Birgitta Peilot, Anita Samuelsson, Sven Petterson, Eva Marie Norberg, Ann Frodi
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år SMT 80 år Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete SMT ett fortsatt viktigt forum för granskning av vård, socialpolitik och folkhälsa Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Smuts – fara eller skydd? En studie av svenska provinsialläkares och allmogens skilda uppfattningar om hygien under sent 1800-tal. Sammanfattning   PDF
Annelie Drakman
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Social differentials in health among lone mothers in different policy contexts. Financial difficulties and employment status in relation to health Detaljer   PDF
Sara Fritzell
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Social ojämlikhet i psykisk hälsa och dödlighet bland flyktingar och andra utrikesfödda i Sverige - Epidemiologiska studier av registerdata Sammanfattning   PDF
Anna-Clara Hollander
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Social validitet för arbetsförmågebedömningar - vad, hur och varför? Sammanfattning   PDF
Elin Karlsson
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Sociala determinanter för hälsa -en fråga om socialt eller ekonomiskt kapital Sammanfattning   PDF
Johanna Ahnquist
 
1041 - 1120 av 1416 komponeneter << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!