Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige. Internationella konventioner och läkaretik i konflikt med svensk lagstiftning Sammanfattning   PDF
Anders Björkman, Louise Wittmeyer
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård: en jämförande studie mellan olika EU-länder Sammanfattning   PDF
Ramin Baghir-Zada
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Pardans – från hälsofara till rena rama hälsokuren Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Parkinsonpatienters självupplevelser av skadehändelser i hem- och boendemiljö – en intervjustudie Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet PASEO – ett EU-projekt med fokus på fysisk aktivitet för inaktiva äldre människor Sammanfattning   PDF
Kerstin Frändin
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Patienten, valfriheten och logiken – frågor av vår tid Detaljer   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Patientens röst – den patografiska genren i historisk belysning Sammanfattning   PDF
Jonatan Wistrand
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Patienternas perspektiv. Väntrumsstudie vid psykiatrisk mottagning. Sammanfattning   PDF
Nina Åsbring
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Patienters uppfattning om Vård på lika villkor Sammanfattning   PDF
Sharareh Akhavan
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Påverkan av organisatoriska och miljömässiga faktorer på tillgänglighet till akutsjukvården Detaljer   PDF
Grazyna Teresa Adamiak
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Påverkar personligheten användandet av naturläkemedel? Sammanfattning   PDF
Maria Olofsson, Mikael Rennemark
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Personcentrerad vård på mediernas dagordning Sammanfattning   PDF
Ann-Sofie Magnusson
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Personligt ansvar och prioriteringar inom hälso- och sjukvården Sammanfattning   PDF
Karl Persson
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Perspektiv inifrån familjehemsvården Sammanfattning   PDF
Kristian Kjellberg
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Perspektiv på arbete med usatthet Sammanfattning   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Perspektiv på teambaserad rehabilitering samt klinisk forskning och vårdutveckling med relevans för integrativ vård Sammanfattning   PDF
Tobias Sundberg, Erik Baars
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Sammanfattning   PDF
Hanna Edebol, Torsten Norlander
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Physician Sickness Certification Practice focusing on views and barriers among general practitioners and orthopedic surgeons Sammanfattning   PDF
Malin Swartling
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Pilotstudie av hemlösa understryker behovet av klinisk socialmedicin Sammanfattning   PDF
Jan Halldin, Stig Åhs
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Pippi Långstrump – medicin för missmodiga Sammanfattning   PDF
bengt erik starrin
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Plats för existensen: En fallstudie från antroposofisk rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning   PDF
Johanna Hök Nordberg, Maria Arman
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Please Be Patient: A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care Sammanfattning   PDF
Martin Gunnarson
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Pneumokocksjukdom och pneumokockvaccinationens införande i Sverige Sammanfattning   PDF
Sven-Arne Silfverdal
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Polariserad press – Vidarkliniken i DN och SvD 1978-2016 Sammanfattning   PDF
David Finer
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Polariseringen kring begreppet adhd – från konflikt till en gemensam förståelse Sammanfattning   PDF
Sauli Suominen
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Polisaspiranten och utbildningsansvaret -polisbilskörningens dilemman och värdegrund Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Polisens arbete med ensamkommande barn som begår brott Sammanfattning   PDF
Maria Pettersson
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? POLITIKK FOR Å UTJEVNE SOSIALE HELSEFORSKJELLER I DE SKANDINAVISKE LAND Sammanfattning   PDF
Elisabeth Fosse
 
Vol 87, Nr 1 (2010): Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter Politisk ideologi och utformning av hälso- och sjukvårdssystem Detaljer   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Politiskt styrd kunskapsutveckling eller kunskapsstyrd politik. Vad vill vi ha? Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Polska läkare i Sverige.Om läkarroll, status och kulturella processer. Sammanfattning   PDF
Katarzyna Wolanik Boström, Magnus Öhlander
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Populationsbaserad och empowermentorienterad praktik i mångkulturellt samhälle sammanfattning av ett avhandlingsarbete Sammanfattning   PDF
Alireza Moula
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Positiva erfarenheter med en processutvärderare i en intervention: en livstilskurs för nyanlända kvinnor från länder utanför EU Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad, Andreas André
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Sammanfattning   PDF
Karin Melinder
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Power of the Pill : Views about Cardiovascular Risk and the Risk-reducing Effect of Statins Detaljer   PDF
Per Lytsy
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Prenumerera på Socialmedicinsk tidskrift Sammanfattning   PDF
Sarah Axelsson
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Presentationer av medicinska problem i telefonsamtal till primärvården Sammanfattning   PDF
Vesa Leppänen, Ann-Mari Sellerberg
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Prevention of alcohol and drug problems among adolescents: Evaluating a Swedish version of the Strengthening Families Program Detaljer   PDF
Eva Skärstrand
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Preventionens vapenvägrare: Samvete, vetenskap eller personlig erfarenhet som (il)legitima skäl till undantag från obligatorisk smittkoppsvaccination i Sverige 1900-1960 Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Preventiva insatser för att förebygga och minska sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa – en litteraturöversikt av svensk forskning och förändringar i svensk lagstiftning. Sammanfattning   PDF
Monica Bertilsson, Ulrika Bejerholm, Christian Ståhl
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Primärhälsovård – tre berättelser om jämlik hälso- och sjukvård Sammanfattning   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Primärvård – innan vinden vänder Detaljer   PDF
Ingvar Krakau
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Primärvårdens ersättnings- och styrsystem i förändring: ACG – kejsarens nya kläder? Sammanfattning   PDF
Lennart Bogg
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Primärvårdens förutsättningar och befolkningens behov i sju vårdverksamheter Sammanfattning   PDF
Gunnel Gustafsson, Osman Aytar, Per Tillgren
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Primärvårdens uppföljning av patienter med hjärtsvikt Sammanfattning   PDF
Jan Mårtensson
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Professurer och professorer i socialmedicin i Sverige Detaljer   PDF
Urban Janlert
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Projektet Vårdgaranti 05 - mot en ”kö-fri” sjukvård Sammanfattning   PDF
Johan Calltorp
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Projektledare inom den idéburna sektorns ANDT-förebyggande arbete Sammanfattning   PDF
Susanna Geidne
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Psychosocial Vulnerability Underlying Unhealthy Behaviours in Swedish Adolescents Sammanfattning   PDF
Ulrica Paulsson
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Psykiatrin i ett förändrat samhälle Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Detaljer   PDF
Maria Sundvall
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Psykiatrireformen - inget misslyckande Sammanfattning   PDF
Urban Markström
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Psykisk hälsa och platsens betydelse – en sociologs betraktelse Sammanfattning   PDF
Antoinette Hetzler
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Psykisk ohälsa bland unga i Europa under perioden 1980-2010 – trender och förklaringar Sammanfattning   PDF
Sven Bremberg
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Psykisk ohälsa eller bara livet? Narrativ om psykisk ohälsa i en internet-baserad stödverksamhet organiserad av och för ungdomar Sammanfattning   PDF
Peter Skagius, Anne-Li Lindgren, Karin Zetterqvist Nelson
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Psykisk ohälsa, folkhälsa och medikalisering: har det egentligen någon betydelse vilket hälsobegrepp som används? Sammanfattning   PDF
Andreas Vilhelmsson
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Psykisk ohälsa och kultur – erfarenheter och epidemiologi Sammanfattning   PDF
Per Borgå
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Psykologiska behandlingar för vuxna med ADHD Sammanfattning   PDF
Tatja Hirvikoski
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Psykosocial hälsa hos andra generationens invandrarbarn under förskoleåren: risk- och friskfaktorer Sammanfattning   PDF
Marianne Cederblad, Börje Höök
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Psykosvård mitt i samhället – en beskrivning av en nätverksmodell Sammanfattning   PDF
Marie Askerstam, Maria Sundvall
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Publiceringsmönster i vetenskapliga tidskrifter i socialt arbete perioderna 2008-2009 och 2013-2014 Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Publiceringsreflektioner och det vetenskapliga Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Quality of Life Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Råd- och stödcentret Crossroads för EU-migranter: Uppkomst, metod och utveckling Sammanfattning   PDF
Marika Markovits, Thomas Bjarke
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Ragnar Berfenstam – en förgrundsgestalt i svensk socialmedicin Detaljer   PDF
Björn Smedby
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Ragnar Berfenstam – socialpediatriska pionjärinsatser och forskningens senare utveckling Sammanfattning   PDF
Claes Sundelin, Dagmar Lagerberg
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Ragnar Berfenstams livsgärning speglar Socialmedicinens huvuduppgifter och vetenskapliga objekt Detaljer   Utan titel
Bo J.A. Haglund
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Rankning av Sveriges kommuners äldreomsorg i Öppna jämförelser Sammanfattning   PDF
Petri J. Kajonius, Ali Kazemi
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Rapport från 40 kvadratmeters husarrest Sammanfattning   PDF
Anne Örtegren
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Rätt många procent liv Sammanfattning   PDF
Ingela Wiman
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Recension av Barn och rädsla Detaljer   PDF
Henry Ascher
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Recension av Ethan Watters' Crazy Like Us: The Globalization of the American Psyche Sammanfattning   PDF
Rebecca Popenoe
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Recension av Mellan ilska och hopp Detaljer   PDF
Bo Burström
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Reflektioner om användningen av kulturformuleringen vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i ett mångkulturellt område Sammanfattning   PDF
Kersti Gabrielsson
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Regabiliteringssamordnaren - en blivande profession? Sammanfattning   PDF
Susanne Ekblad
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Regelverk och praxis - hälso- och sjukvård åt asylsökande Sammanfattning   PDF
Bo Jordin
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Regeringens folkhälsopolitik på villovägar Detaljer   PDF
Gunnar Ågren, Christer Hogstedt, Bernt Lundgren, Per-Olof Östergren
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Region Skånes sociala investeringsfond Sammanfattning   PDF
Tommy Aspegren, Christina Thell, Sara Lindeberg, Elisabeth Bengtsson
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Regional uppföljning av det nationella trafiksäkerhetsmålet – exemplet Västmanlands län 1989 – 2009 Sammanfattning   PDF
Astrid Värnild, Per Tillgren, Elsvig Eilert-Petersson
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Regionala skillnader i förtidspension och sjukfrånvaro med psykiatriska diagnoser i Sverige och Norge 1980-2000: samband med ålder, kön och tillgång till psykiatrisk vård Sammanfattning   PDF
Lena Andersson
 
881 - 960 av 1314 komponeneter << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!