Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Mäns och kvinnors alkoholvanor i en tid av förändring Förväntade resultat och utvecklingen decennierna efter det svenska EU-medlemsskapet Sammanfattning   PDF
Nina-Katri Gustafsson
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Martina en naturlig konsekvens av redan existerande ojämlikhet i vården Detaljer   PDF
Kalle Grill, Dan Munter, Niklas Möller
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Mästerlig granskning av vårdkaoset på Karolinska Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Masterprogram i folkhälsovetenskap med fokus på barns liv och hälsa Sammanfattning   PDF
Linda Beckman, Ulla-Britt Eriksson
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Matfattigdom i välfärdsstaten Sammanfattning   PDF
Magnus Olof Erik Karlsson
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD ME/CFS i skolan Sammanfattning   PDF
Camilla Gillberg
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Med focus på sjukhusclowner - ett vårdgivarperspektiv Sammanfattning   PDF
Lotta - Linge
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Med Hans Rosling till Vietnam på jakt efter en ny diabetesbehandling Sammanfattning   PDF
Claes-Göran Östenson
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Med Joker i leken. Om samspelet mellan människa med demens och vårdhund Sammanfattning   PDF
Catharina Nord
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Med planer för folkhälsa – en landskapsarkitekts perspektiv Sammanfattning   PDF
Helena Nordh
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Medicin och krig – Svenska erfarenheter från sjukvårdsarbete i utländska konflikter Sammanfattning   PDF
Tomas Gustafsson
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Medicin på kulturens villkor Detaljer   PDF
Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Medicinen som fetisch Den symboliska betydelsen av astma- och allergimedicin Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Medicinhistoria i Lund – en kort översikt Sammanfattning   PDF
Tomas Gustafsson, Nils Hansson, Jonatan Wistrand, Peter M Nilsson
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Medicinhistoria i social belysning Sammanfattning   PDF
Nils Hansson
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Medier, människor och medicinsk vård: Bakgrundsbeskrivning Sammanfattning   PDF
Håkan Gäbel
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Medverkande i temadelen Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Medverkande skribenter Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Melankoliska rum. Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid. Sammanfattning   PDF
Andreas Wilhelmsson
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Mellan fascination och fruktan –Hur vild natur i urban miljö påverkar hälsa och välbefinnande Sammanfattning   PDF
Cecil Konijnendijk, Matilda Annerstedt
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Mellan risk och njutning: Genus, sexualitet och alkoholkultur vid början av 2000-talet Sammanfattning   PDF
Alexandra Bogren
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Me-ness och We-ness –Individuell- och gruppidentitet hos döende personer och deras familjemedlemmar Sammanfattning   PDF
Ida Carlander
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Mer än 50 000 besök hos smt på internet under år 2016 Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Mer jämlika villkor och möjligheter för mer jämlik hälsa Sammanfattning   PDF
Olle Lundberg
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Mervärden och hinder med idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Sammanfattning   PDF
Susanna Geidne
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Metabola konsekvenser av en paleolitisk kost hos postmenopausala kvinnor med fetma Sammanfattning   PDF
Caroline Blomquist
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Migration och hälsa - tvärdisciplinärt nätverk för tillämpad forskning Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad, Ann Charlotte Hermansson
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Miljöer till stöd för hälsan Sammanfattning   PDF
Helle Wijk
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Min vän Hans Rosling Sammanfattning   PDF
Hans Wigzell
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Mindful hållbart åldrande - holistiskt åldrande i ny belysning Sammanfattning   PDF
Håkan Nilsson
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Mindfulness – terapier och paradoxer Sammanfattning   PDF
Håkan Nilsson, Gerhard Andersson
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Missbrukare i vård och behandling igår och idag – en personlig tillbakablick med fokus på läkarrollen Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Missbruksvårdens medikalisering Sammanfattning   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Misshandel av systemet – medborgare som inte sätter punkt Sammanfattning   PDF
Jonas Stier
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Mitt hem är min borg: boendetrivsel och upplevd trygghet i olika typer av bostadsområden i Sverige Detaljer   PDF
Agneta Kullberg
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Modern medicinsk behandling har förbättrat livssituationen för unga med juvenil idiopatisk artrit. Långtidsuppföljning av två patientkohorter. Sammanfattning   PDF
Charlotte Bengtsson, Agneta Öjehagen
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Modern teoribildning i socialt arbete Detaljer   PDF
Sten Anttila
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Molecular anthropology of cassava – a cultural ecology of plant varietal preferences Sammanfattning   PDF
Linley Chiwona-Karltun
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Molekylärantropologisk forskning om konzo ad modum Hans Rosling Sammanfattning   PDF
Thorkild Tylleskär
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Motala – fortfarande en säker kommun Sammanfattning   PDF
Kent Lindqvist
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Möten med motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen Detaljer   PDF
Ingrid Fioretos
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Möten och bemötande i hälso- och sjukvården Sammanfattning   PDF
Ulf Jakobsson
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Möten och konferenser Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Möten och konferenser Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Möten och konferenser Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Möten och konferenser Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Möten och konferenser Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Möten och relationer skapar livet självt Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Mottagandet av klienter vid socialkontoren i Sverige Detaljer   PDF
Renate Minas
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Motvärn, motståndsidentitet och empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder Sammanfattning   PDF
Ove Svensson, Magnus Tideman
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Munhälsa hos patienter med cancerdiagnos: -en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2002-2004 Sammanfattning   PDF
Gun Paulsson
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Musik, en omvårdnadshandling Sammanfattning   PDF
Ulrica Nilsson
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Musik för Kropp och Själ- interaktiv modell för musikterapi Detaljer   PDF
Anci Sandell
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Musik och folkhälsa Sammanfattning   PDF
Töres Theorell
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Musik som socialmedicin Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss My Friend and Colleague Hans Rosling Sammanfattning   PDF
Hannah Akuffo
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) – aktuell diagnostik, rehabilitering och forskning Sammanfattning   PDF
Per Julin
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom – Historiska aspekter från ett svenskt perspektiv Sammanfattning   PDF
Carl-Gerhard Gottfries
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Nacala, Moçambique Sammanfattning   PDF
Anders Molin
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Någon måste sätta ner foten... Sammanfattning   PDF
Helena Willén
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Något spretig vårdantologi Detaljer   PDF
Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Några olika frågor om folkhälsa Sammanfattning   PDF
Bengt Brülde
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år När akupunkturen kom till Sverige Sammanfattning   PDF
Mikael Johansson
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede När döden utmanar livet. Om existentiell kris och livslänkar som coping i palliativ vård. Sammanfattning   PDF
Lisa Sand
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD När föräldrarna inte mår bra påverkas barnen Sammanfattning   PDF
Elisabet , Olofsson, Merike Hansson
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Når politik og videnskab mødes Detaljer   PDF
Finn Diderichsen
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer När sjukvården blev en marknad Sammanfattning   PDF
Bo Burström
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande När vården (be-)möter långvarig smärta Sammanfattning   PDF
Ulf Jakobsson
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Närområde och barns avsiktliga skador - En studie i Stockholms län Sammanfattning   PDF
Anne Reimers, Lucie Laflamme
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Närsjukvårdens ansikten Detaljer   PDF
Britt-Marie Brinkmo
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Nattsömn och middagsvila- mätningar och observationer i olika förskolemiljöer Sammanfattning   PDF
Margareta Söderström
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Natur och hälsa Sammanfattning   PDF
Matilda Annerstedt
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Natur och hälsa – i en alltmer urban livsmiljö Sammanfattning   PDF
Patrik Grahn
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Naturbaserade diskurser i teori och praktik – motiv och argument Sammanfattning   PDF
Mariella Niemi
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Nature and public health - aspects of promotion, prevention, and intervention Detaljer   PDF
Matilda Annerstedt
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Naturliga vägar till mänsklig, social och ekologisk hållbarhet Sammanfattning   PDF
Cecilia Ulrika Dagsdotter Stenfors
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Nils Östby – en nyckelperson i offentlig svensk alternativmedicin Sammanfattning   PDF
Bosse Pettersson
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Nollvisionen – säker mobilitet en mänsklig rättighet Sammanfattning   PDF
Matts-Åke Belin
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Nomenklaturens paradox – bildning, spridning och erkännande av ICF – en återblick och uppdatering Sammanfattning
Jörgen Lundälv
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap läggs ned 2014 Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
801 - 880 av 1384 komponeneter << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!