Vol 91, Nr 3 (2014)

Sociala investeringar - SLÙTSÅLD

Temaredaktör: Sara Lindeberg

Innehållsförteckning

Att investera i hälsa PDF
Bo J.A. Haglund 205
Sociala investeringar PDF
Sara Lindeberg 206-210

Tema: Sociala investeringar

Sociala investeringar - en metod att uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning PDF
Ingvar Nilsson 211-222
Sociala investeringsfonder – ett nytt sätt att styra kommunalt förändringsarbete? PDF
Lars Hultkrantz 223-231
Sociala investeringar för jämlikhet i hälsa - Vad är nytt ur folkhälsoperspektivet? PDF
Anna Månsdotter, Pia Lindeskog 232-244
Sociala investeringar - från dröm till verklighet PDF
Tomas Bokström, Fredrik Lindencrona, Ing-Marie Wieselgren 245-252
Norrköpings sociala investeringsfond PDF
Louise Källbom 253-260
Lönsamt folkhälsoarbete i Nynäshamns kommun PDF
Siv Jatko 261-264
Sociala investeringar med Malmö som exempel PDF
Anna Balkfors, Susanna Jakobsson, Bjarne Stenquist, Erik Wesser 265-273
Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun? PDF
Björn Bärbur, Birgitta Augustsson, Mikael Berglund, Paula Örn, Boel Holgersson 274-283
Det är ju så självklart med tidiga insatser. Men ändå så svårt! Om Hedemora kommuns arbete med sociala investeringar. PDF
Kjell Morgan Lidholm, Anna-Maria Stålgren-Patiño 284-290
Socioekonomiska beräkningar som en opinionsbildare PDF
Ola Johnsson 291-295
Att investera i framtiden - en utbildningssatsning i Sörmland för kommuner och landsting om stuprörens och kortsiktighetens prislapp PDF
Monica Pärus, Åsa Ranung 296-301
Region Skånes sociala investeringsfond PDF
Tommy Aspegren, Christina Thell, Sara Lindeberg, Elisabeth Bengtsson 302-307
Västra Götalandsregionens arbete med sociala investeringar PDF
Göran Henriksson, Maria Gäbel 308-313

Recensioner

Att studera sjukdomskulturer PDF
Kristofer Hansson 314-316
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!