Vol 80, Nr 1 (2003)

Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer

Solvig Ekblad

Innehållsförteckning

Introduktion: Att vara i ett meningsfullt sammanhang är viktigt för hälsan PDF
Solvig Ekblad 1-7

Tema: Flyktingar och hälsa

Hälsofrämjande introduktion - en teoretisk genomgång med praktiska implikationer PDF PDF
Karin Johansson Blight, Fredrik Lindencrona 8-18
Invandrarnas välfärd och hälsa. Diskriminering och integration på 90-talet PDF
Joachim Vogel, Michael Hjerm 19-30
Vilka socialförsäkringsvillkor har invandrare? PDF
Robin Lapidus, Nelli Kopola 31-36
Livshändelser hos nyanlända flyktingar PDF
Hans Peter Söndergaard 37-44
InvandrarAkademin i Borås - Mångfaldens högskola PDF
Ulf Hanning 45-51
Från omhändertagande till tillvaratagande PDF
Katarina Löthberg 52-60
Kronogårdsprocessen- ett exempel PDF
Karin Hultman 61-66
Regelverk och praxis - hälso- och sjukvård åt asylsökande PDF
Bo Jordin 67-73
Migration och hälsa - tvärdisciplinärt nätverk för tillämpad forskning PDF
Solvig Ekblad, Ann Charlotte Hermansson 74-81

Forskning och teori

Skrattsalva som lindring - Humor, skratt och välbefinnande PDF
Henny Olsson, Harriet Backe 82-87

Debatt

Alternativmedicin och skolmedicin, komplement eller alternativ? PDF
Kerstin Alsund 88-91
Kommentar: Är det dags att släppa in alternativmedicinen i finrummet? PDF
Tania Mäntyranta 92

Avhandlingspresentationer

Psykiatrireformen - inget misslyckande PDF
Urban Markström 93

Recensioner

Någon måste sätta ner foten... PDF
Helena Willén 94
”Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom" PDF
Eve Mandre 95-96
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!