Trafiksäkerhetsarbete och trafikskador: Ett aktuellt multidisciplinärt kunskapsläge och framtidsutsikter om att förebygga skador hos vägtrafikanter

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Förord av temaredaktör

Temaredaktör: Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, enheten för kirurgi, Umeå universitet och docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!