Tillbaka till naturen!

Peter Währborg

Sammanfattning


Inledningsvis kritiseras den dualistiska uppfattning som delar upp människan i en somatisk och en psykisk funktion. Detta kontraproduktiva synsätt bör istället ersättas med förståelsen för att människan reagerar på sin omvärld på biologiskt programmerade sätt, men att dessa reaktionssätt är föränderliga och kan underkastas kritisk granskning och omvärdering i socialt skolade delar av vår hjärna. De sociala aspekterna av människans utveckling avser ytterst att gagna biologins ändamålsenlighet. Denna funktion har dock motverkats genom den sociala kulturens normsystem som framförallt premierat tankar, handlingar och värderingar som uppenbarligen inte resulterat i god psykisk och social hälsa. Naturens kvaliteter skiljer sig på ett avgörande sätt från andra aspekter av den sociala infrastrukturen. Genom dess rogivande och restorativa egenskaper vitaliserar den oss och skapar en trygg anknytning och bättre hälsa enbart genom sin existens.


Nyckelord


Natur, hälsa, dualism

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!