Unga irakiers syn på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Eva Flodström

Sammanfattning


Inom ramen för IMHAd projektet, (Impact of Multicultural Health Advisors) (referens till artikeln om IMHAd i detta nr av SMT) studerades också målgruppens upplevelser av samhälls- och hälsokommunikatörers (SHK) informationsinsatser med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt dessa ungdomars kunskaper om och attityder till SRHR. Under våren och hösten 2011 genomfördes åtta fokusgruppsdiskussioner med totalt 33 unga irakier, i åldrarna 18 till 24 år.

Denna artikel tar upp några erfarenheter och röster från fokusgruppsdiskussionerna som belyser framförallt ungdomars kunskaper om och attityder till SRHR. Vilka kunskaper och attityder har unga irakier med sig från hemlandet? Vilka pratar de med? Hur ser de på den information som givits om SRHR i Sverige? I denna artikel diskuteras undersökningen utifrån relevant forskning inom SRHR och utifrån perspektivet mänskliga rättigheter.


Nyckelord


migrant, kunskap/attityder, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Sverige, ungdomsmottagning

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!