"Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa” - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in till samarbete

Jonas Frykman

Sammanfattning


Efter önskemål från ett antal medlemmar har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjudit in kommuner, landsting och regioner till en Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Resultatet av arbetet presenteras i en rapport och slutkonferens preliminärt i mars 2013.

Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa är en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med syfte att identifiera insatsområden, åtgärder samt aktörer som kan påverka att skillnader i hälsa minskar. Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa ska bidra till att höja kvaliteten i det lokala och regionala arbetet och uppmärksamma den nationella nivån på deras och EU:s roll i arbetet. Att minska skillnader i hälsa skapar i sig goda förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle och att mänskliga rättigheter tillgodoses.

 

 


Nyckelord


samling, social hållbarhet, kommuner, landsting, regioner, skillnader i hälsa

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!