Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst

Karin Melinder

Sammanfattning


 

På vilket sätt skiljer sig den självupplevda hälsan beroende på kön, ålder, födelseland, funktionsnedsättning och sexuell identitet? Beror i så fall dessa skillnader på ekonomisk situation eller grupptillhörigheten som sådan? Hur stora är grupperna? Dessa frågor besvaras i artikeln som bygger på data från den Nationella folkhälsoenkäten. Resultaten visar att ekonomisk situation har störst påverkan för alla grupper, men också att stora hälsoskillnader kvarstår när man tar hänsyn till ekonomin. Högst odds (35) att rapportera dålig hälsa har låginkomsttagare med funktionsnedsättning som omfattar 400 000 personer. Att vara född utanför Sverige och att vara homo- eller bisexuell fördubblar oddset. Gruppen 45-64 år har ett tredubblat odds jämfört med 16-29-åringar. Kön ger lägst odds att ha dålig självupplevd hälsa.


Nyckelord


självupplevd hälsa, sårbara grupper, ekonomisk situation, funktionsnedsättning, sexuell identitet, utlandsfödd, ålder, kön

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!