Skaraborgs län som hemvist för socialmedicinsk säkerhetsforskning

Leif Svanström

Sammanfattning


Redan 1971 antogs en Hälsoplan i länet för förebyggande arbete inom alla områden, inkl. olycksfall. Den system-ergonomiska modellen som utvecklades i Malmö ”översattes” med medel från Arbetarskyddsfonden till ett mer vardagligt språk och testades i praktiken i och kom att få stor betydelse i det praktiska skyddsarbetet.

Skaraborgsmiljön kom framförallt att skapa goda förutsättningar för vad som i dag är en världsomfattande rörelse för trygghet och säkerhet i lokalsamhället och dessutom sedan mer än två decennier ett av WHO: s huvudprogram för skadeförebyggande arbete- ”Safe Communities”.


Nyckelord


arbetsolycksfallsprevention; lokalsamhällesiskadeprevention

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!