Sjuk eller vaccinerad – vilket innebär störst risk? Ungdomars resonemang kring svininfluensan

Mats Lundström

Sammanfattning


Artikeln behandlar hur ungdomar fattade sina beslut kring den svininfluensavaccination som erbjöds under 2009-2010. Utgångspunkten är en videodagboksstudie som genomfördes i samband med vaccinationskampanjen. I denna studie dokumenterade sju ungdomar sina tankar och beslut kring svininfluensan och den erbjudna vaccinationen. Resultaten visade att ungdomarnas argumentation utgick ifrån begreppen risk, kunskap och solidaritet. Däremot kunde vad som ansågs vara den stora risken, sjukdomen eller vaccinationen skifta. Risk, kunskap och solidaritet var ofta kopplade till aktörer som ansågs som viktiga i debatten, som media, familj och vänner samt samhället. Artikeln diskuterar betydelsen av att kunna fatta beslut i frågor där kunskap och risker kopplade till fenomenet är otydliga eller osäkra.

Nyckelord


vaccination; trovärdighet; beslutsfattande; videodagbok; undervisning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!