Skam, ojämlikhet och vidgade klyftor

Bengt Starrin

Sammanfattning


Under de senaste åren har det publicerats en rad böcker och forskningsrapporter som visar att jämlika samhällen mår bättre än ojämlika. Det borde inte ha kommit som någon överraskning. När orättvisorna och de ekonomiska klyftorna är stora märker vi av det. Det är som om det kryper innanför skinnet. Vi reagerar då med känslor som skam, ilska, förakt avsky, ångest, avundsjuka och de är allt vanligare och intensivare ju mer ojämlikt och orättvist samhället är.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!