Primärhälsovård – tre berättelser om jämlik hälso- och sjukvård

Bo JA Haglund

Sammanfattning


I denna ledarartikel speglas tre berättelser om primärhälsovården. Den första är WHO och UNICEFs internationella vision om åtaganden för primärhälsovård för regeringar som den kom till uttryck för 40 år sedan, 1978 i Alma-Ata deklarationen och nu i oktober 2018, efter 40 år, förnyades med ASTANI-deklarationen. Den andra, nationella berättelsen, är en kommentar till Anna Nergårdhs avlämnade SOU rapport i juni (SOU 2018:39 om God och nära vård. En primärvårdsreform) och den tredje är den analytiska berättelsen som Göran Dahlgren presenterar i sin nya bok När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ. Den recenseras i detta nummer och har debatterats i Dagens Nyheter. Dahlgren presenterar en analys som beskriver varför primärhälsovården ser ut som den gör i dagens Sverige.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!