Rehabiliteringsköp - framgångar och hinder

Birgitta Hyberg

Sammanfattning


I FoU-rapporten ”Med- eller motgång vid rehabiliteringsköp” redovisas en utvärdering av 200 rehabiliteringsärenden där syftet var att identifiera framgångsfaktorer och hinder i samband med köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Resultatet visar bland annat att individuella faktorer är mycket betydelsefulla. De som lyckades sämst i sin rehabilitering var kvinnor, äldre, personer med utländsk bakgrund, arbetare utan yrkesutbildning och offentliganställda eller arbetslösa. Resultatet visar också att tidigare sjukhistorik inte påverkade resultatet men däremot längden på pågående sjukperiod var avgörande för om den köpta rehabiliteringsinsatsen framgångsrik eller inte. Initiativtagare till köpet av rehabiliteringstjänst är en viktig framgångfaktor. De som lyckades bäst var de ärenden där behandlande läkare tagit initiativet till rehabiliteringsköpet. En mycket viktig framgångsfaktor var också kontinuitet i handläggningen. Färre handläggarbyten gav betydligt fler framgångsrika ärenden. Avslutningsvis ställs frågor om framgångsrik rehabilitering är en klass- och könsfråga.


Nyckelord


Rehabilitering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!