Temaledare: Social hållbarhet – inlevelseförmåga, individuell hållbarhet och FN:s hållbarhetsmål – hur förhåller de sig till varandra?

Walter Osika

Sammanfattning


Under de senaste åren har intresset för social hållbarhet ökat inom forskningsvärlden, även om fokus fortfarande framförallt är på ekologisk hållbarhet. I uppstarten till inrättandet av "Centrum för social hållbarhet" (CSS) på Karolinska Institutet bidrog olika forskare med sina perspektiv på "Socialt hållbar utveckling – fokus på empati, compassion och altruism" i ett temanummer av Socialmedicinsk tidskrift (Vol 90, nr 2, 2013).

Vi har nu bjudit in forskargrupper som är intresserade av social hållbarhet, och tillsammans har vi skapat ett nytt temanummer där flera bidrag handlar om individuell hållbarhet, FN:s hållbarhetsmål och hur de förhåller sig till varandra, och även hur ledarskap och arbetsplatsfaktorer förhåller sig till ett hållbart arbetsliv. Dessutom beskrivs hur vår relation till andra djur och naturen är relaterat till hållbarhet.


Nyckelord


social hållbarhet;människor ocg djur;FN:s hållbarhetsmål;individuell hållbarhet;natur;miljö

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!