Molekylärantropologisk forskning om konzo ad modum Hans Rosling

Thorkild Tylleskär

Sammanfattning


Hans Rosling hade en lysande forskarkarriär under 1980 och 1990-talen innan sin karriär som edutainer. Under tiden som läkare i Nacala i norra Moçambique stod han plötsligt mitt i en epidemi av en okänd typ av spastisk förlamning, numera kallad konzo. Detta blev startpunkten för en lång rad fältstudier i flera afrikanska länder. Utmärkande för hans forskning var en extremt tvärvetenskaplig ansats som han kallade molekylärantropologi och där han tog i bruk allt från antropologi via medicin och kemi till jordbruksforskning. Omkring konzo och kassava handledde han ett dussintal doktorander inom klinisk medicin, klinisk kemi, nutrition och agronomi. Han ordnade en tvärvetenskaplig kurs om kassava, kassavaodling och kassavatoxicitet i Uppsala 1990 och ett internationellt tvärvetenskapligt symposium i samma ämnen i Nigeria 1994.


Nyckelord


Hans Rosling;forskarkarriär;Uppsala;edutainer;Nacala;Mocambique;konzo;spastisk förlamning;molekylärantropologi;kassava;kassavaodling;kassavatoxitet;Nigeria

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!