Nacala, Moçambique

Anders Molin

Sammanfattning


 

Tiden i Nacala i norra Moçambique under tidigt 1980-tal var avgörande för Hans Roslings djupa förståelse för vad fattigdom är och kom att innebära att han investerade sin begåvning i global hälsa, något jag tror många är glada för. Förståelsen för hur fattigdomen varierar inte bara mellan länder utan också inom länder kom att bli ett genomgående tema i Hans Roslings budskap om fattigdom och utveckling. Erfarenheterna från Moçambique förstärkte dels vreden över det oerhörda lidande fattigdomen orsakar, dels övertygelsen om att detta lidande i någon mening är onödigt eftersom en blygsam omfördelning av globala resurser från de allra rikaste till de allra fattigaste skulle kunna utrota den svåraste fattigdomen.


Nyckelord


Hans Rosling;Nacala;Mocambique;utrota fattigdom;läkare;övertygelse;lidande orsakad av fattigdom;ge från de allra rikaste till de allra fattigaste;utrota fattigdomen

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!