Självmord som multipurpose beteende – En alternativ syn på självmordet! Dags ändra fokus för vårt självmordspreventiva arbete

Lars Jacobsson

Nyckelord


självmord; suicid; självmordsförebyggande arbete; suicidprevention; självmordstankar; suicide thoughts

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!