Utsatthet hos barn och vuxna – några initiativ från regeringen

Maria Larsson

Sammanfattning


I artikeln framför författaren fyra åtgäerder som regeringen tagit initativ till. De som beskrivs är stödgrupper för barn till missbrukare, fyra strategiska mål för att påverka hemlösheten i Sverige, bättre föräldrastöd samt barns rätt i utsatta situationer

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!