Trygghetscirkeln som stöd till späd- och småbarnsfamiljer - användbarhet och effekter

Pia Risholm Mothander, Kerstin Neander

Sammanfattning


Artikeln bygger på data hämtade från en svensk effektstudie av Trygghetscirkeln. Utvärderingar gjorda av gruppledare och 25 föräldrar presenteras tillsammans med förändringar av föräldrars inre representationer av barnet samt samspelskvalitet i föräldra-barnparet före och efter interventionen.  Bedömningarna gjordes med Working Model of the Child Interview (WMCI) and Emotional Available (EA) scales. Gruppledare och föräldrar var enhälligt positiva till Trygghetscirkelns teori, begrepp och upplägg.  Gruppledarna uttryckte att metoden underlättade föräldrarnas delaktighet i behandlingen, men betonade att uppväckta känslor måste ges utrymme för bearbetning mellan sessionerna. Uppföljningen visade att 10 föräldrars inre representation förändrats till balanserad och att 13 föräldra-barnpar förbättrat sin samspelskvalitet efter interventionen. Resultaten lyfter fram Trygghetscirkelns värde som komplement till sedvanlig behandling för familjer med späda och små barn. 


Nyckelord


COS-P, WMCI; EA; representationer; samspel; behandling

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!