Publiceringsreflektioner och det vetenskapliga

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Recension av boken:

Christian Berggren (2016). Vetenskaplig publicering – historik, praktik och etik. Studentlitteratur, Lund (148 sidor).Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!