”When you’re smilin’…

Bengt Starrin

Sammanfattning


...when you’re smilin’. The whole world smiles with you". Vi känner igen den – Louis Armstrong sjöng in den. Det gjorde också Billie Holiday. Och visst är det så: Leenden smittar. Men saken har två sidor. Människans förmåga att le har kommit att i allt högre grad kommersialiseras och exploateras. Och det får för att citera Charlie Chaplin allvarliga konsekvenser för den enskilde: – I have many problems in my life but my lips don’t know that. They always smile....


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!