Perspektiv på teambaserad rehabilitering samt klinisk forskning och vårdutveckling med relevans för integrativ vård

Tobias Sundberg, Erik Baars

Sammanfattning


Den här artikeln ger en introduktion till teambaserad rehabilitering samt ­klinisk forskning och vårdutveckling med relevans för integrativ vård ­nationellt och internationellt. Artikeln beskriver begrepp, ger exempel på studier om ­integrativ vård samt avslutas med en överblick av kunskapsluckor och ­förslag på framtida forskning av betydelse för fortsatt vårdutveckling och evidensbaserad praktik inom området.


Nyckelord


Teambaserad; multidisciplinär; interdisciplinär; rehabilitering; integrativ vård; antroposofisk medicin; klinisk forskning; vårdutveckling; kunskapsluckor

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!