Tillväxten, fördelningen, kunskapen, medvetenheten, lagen och aktionen – om konsten att förebygga barnskador och öka säkerheten

Leif Svanström

Sammanfattning


Sverige är det land i världen som har högst barnsäkerhet och lägst skadetal. Trots det är det oroande att många er länder förbättrar sin säkerhet snabbare än vi. I denna artikel analyseras situationen och ges aktuella exempel på att ansvariga inte tar sitt ansvar när nu t.ex. självtillfogade skador ökar bland ungdomar, särskilt bland ickor. I en tid då tillväxt och fördelningspolitik inte favoriserar folkhälsans förbättring blir aktörsperspektivet än viktigare- forskare och besluts- fattare måste göra sitt - när det gäller att förbättra barnsäkerheten. 


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!