Rehabiliterings- och självhjälpsinsatser för och av personer med psykisk sjukdom - En kvalitativ studie av Fountain House i Stockholm

Magnus Karlsson

Sammanfattning


Fountain House i Stockholm, en organisation i det civila samhället som dagligen sysselsätter ett femtiotal personer med psykisk sjukdom, beskrivs med avseende på vilken hjälp medlemmarna får genom deltagande i verksamheten. Resultaten från den kvalitativa, deskriptiva studie som genomförts visar att den hjälp som ges är omfattande och består både av rehabiliteringsinsatser baserade på professionellt kunnande och
självhjälpsinslag grundade i erfarenhetsbaserad kunskap om psykisk sjukdom.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!