Psykisk ohälsa och kultur – erfarenheter och epidemiologi

Per Borgå

Sammanfattning


Den psykiatriska professionen har i sin strävan att nå ett jämbördigt förhållande till andra medicinska specialiteter betonat de psykiatriska diagnosernas universalitet. Därmed har den tappat fokus på det som är specifikt för psykiatrin; dess beroende av levnadsbetingelser, mänskligt samspel och därmed av kulturen. Geografiska skillnader kan belysa sådana relationer. Påvisbara skillnader kan gälla psykologiska-psykiatriska uttryckssätt, prevalens och utfall. Statistiska metoder för att påvisa skillnader behöver dock kompletteras med ett förstående inifrånperspektiv.
In order to achieve recognition from other specialities of medicine, psychiatrists have emphasised the universality of psychiatric diagnoses. Thereby, they have lost focus of what is specific for psychiatry: its dependence on living conditions, human interaction and thus culture. Geographical differences may shed light on such relations. Variations may include psychiatric modes of expression, prevalence and outcome. In addition to statistical methods to demonstrate such differences we need experience based understanding of cultures. Key words: Cultural psychiatry, epidemiology, schizophrenia, explanatory models, medical anthropology

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!