Psykisk hälsa och platsens betydelse – en sociologs betraktelse

Antoinette Hetzler

Sammanfattning


Sociologiska teorier om beteende har lagt mycket tid på att utforska platsens och i förlängningen omgivningens påverkan av individen. I artikeln presenteras en kort historisk genomgång om utvecklingen av mentalvården i Sverige, som belyser hur platsen för vård speglat ett samspel mellan vetenskap och politik för att till sist blandas sammans i begreppet, den terapeutiska staten. Jag diskuterar också sociologers tankar om psykisk hälsa och ohälsa. Jag återkommer till psykisk ohälsa i Sverige genom att redovisa delar av tre olika undersökningar som jag har genomfört. I en anslutande diskussion skapar jag en ny bild av ’platsen’ och den psykiska hälsan sett utifrån ett sociologiskt perspektiv.
Sociologists have spent a lot of time both on the development of theoretical formulations and on empirical studies analyzing the importance of milieu and in extension the effect of the social environment on human behavior. This article presents a short historical background on the development of mental care in Sweden. The institutions developed for care and treatment of the mentally ill mirror a reciprocal relationship between science and politics. Over time science and politics melted together in Sweden and personified the concept of the “therapeutic state.” The article turns to international sociological reasoning about mental health and mental illness to better explain the sociological response to a “therapeutic state”. I return to mental illness in Sweden by presenting results from three empirical studies I carried out in Sweden. Each study shows how “place” influenced the care and treatment of individuals defined as mentally ill. The concluding discussion of the article presents a picture of “place” and mental health in Sweden observed from a sociological perspective. Keywords: Mental illness, sick leaves, ADHD, therapeutic state, mental institutions, public labeling, deviant behavior, social politics, Mental health in Sweden.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!