ME/CFS i skolan

Camilla Gillberg

Sammanfattning


Att ha barn med särskilda behov i skolan kan vara en utmaning för alla inblandade. När det gäller barn med ME/CFS är funktionsgraden mycket olika från barn till barn, men variationen finns också i perioder för samma barn. Behoven kan ändras drastiskt när energinivån sjunker hastigt. Anpassningarna behöver inte nödvändigtvis kosta pengar, men det kan krävas att man är beredd att tänka utanför boxen när det gäller barn med ME/CFS. Undervisningen och miljön måste utformas så att energin tas tillvara på ett så bra sätt som möjligt. Två barn som är ungefär lika sjuka i ME/CFS kan ha olika behov av anpassning.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!