Sociala skillnader i hälsorelaterad icke-sysselsättning och fattigdom bland gruppen med kronisk sjukdom.

Johanna Falk

Sammanfattning


Avhandlingspresentation

Nyckelord


kronisk sjukdom; avhandling

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!