Stor ökning av narkotikadödsfall och förändrade drogmönster

Anna Fugelstad

Sammanfattning


Antalet narkotikarelaterade dödsfall har mer än fördubblats efter 2006 både enligt Dödsorsaksregistret och det rättsmedicinskt baserade registret Toxreg. Toxreg visar dessutom att ökningen främst gäller dödsfall i relation till opioidläkemedel som metadon buprenorfin och fentanyl men även de heroinrelaterade dödsfallen har ökat, särskilt under 2014. Ökningen av dödsfall med opioidläkemedel har skett i alla typer av kommuner vilket kan tolkas som att den viktigaste källan till dessa droger är hälso- och sjukvården. Det sker sannolikt ett läckage både från substitutionsbehandling och från förskrivning av smärtstillande mediciner. Däremot är de heroinrelaterade dödsfallen främst koncentrerade till Stockholm och Malmö. Slutligen kan man konstatera att det skett en utveckling från illegala droger som heroin och amfetamin till olika opioidläkemedel. Utvecklingen påminner i detta fall om den opioidepidemi som pågår i USA.

Nyckelord


Narkotika, dödlighet, epidemiologi, opioidläkemedel, hälso- och sjukvård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!