Patienters uppfattning om Vård på lika villkor

Sharareh Akhavan

Sammanfattning


Att ta reda på patienternas uppfattningar om vård och de välfärdstjänster
som samhället erbjuder är viktig för att kunna kvalitetsutveckla vården. Syftet
med denna studie var att undersöka patienternas perspektiv om jämlikhet i
vård samt deras idéer om metoder för att utveckla en mer jämlik vård. För
att nå syftet används kvalitativ metod i form av intervjuer med patienter och
representanter för patientföreningar. Resultatet visar att patienter anser att
läkarkontinuitet, tid vid besök, tillgänglighet, kommunikation och bemötande
kan utvecklas och blir bättre för att en mer jämlik vård ska uppnås.


Nyckelord


patient/brukar perspektiv, primär vård, jämlikhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!