Genus som identitet och normerande struktur i relation till kvinnors konsumtion av alkohol och alkoholproblem.

Gunnel Hensing

Sammanfattning


930 kvinnor, som deltog i projektet Kvinnor och alkohol i Göteborg, besvarade en skattningsskala för genusidentitet. Vi fann inledningsvis ett samband mellan att skatta sig högt på dimensionen ”känslomässig” och risken att tillhöra grupperna högkonsumenter, berusningsdrickare eller de med alkoholdiagnos. Detta samband blev icke signifikant när vi kontrollerade för personlighetsfaktorer. Vi fann vidare ett samband mellan att skatta sig lågt på dimensionen ledarskap och risken för alkoholdiagnos. Detta samband kvarstod signifikant också efter att vi kontrollerat för personlighetsfaktorer, psykiatrisk diagnos och utbildning. I artikeln diskuteras genusidentitet i relation till genusbaserade normer och strukturer i samhället och betydelsen av att utveckla en genusteoretisk förståelse av alkoholvanor.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!