Malmökommissionen- reflektioner av kommissionens ordförande.

Sven-Olof Isacsson

Sammanfattning


Sedan decennier har de stora socialt relaterade skillnaderna i hälsa varit kända i Malmö. Inspirerade av WHO-rapporten Closing the gap i a generation tillsatte politikerna år 2010 en kommission av 14 forskare och praktiker som tillsammans med många andra experter tog fram 32 vetenskapliga underlag som tydligt visade hur hälsoskillnaderna såg ut just nu i relation till de sociala bestämningsfaktorerna. Avgörande för möjligheterna att minska hälsoskillnaderna formulerades i 74 förslag till strukturellt inriktade åtgärder. Baserat på dessa förslag beslutade Malmös politiker i mars 2014 att genomföra 69 åtgärder. Det vi lärt av det arbete kommissionen genomfört är följande: (1) Gräv där du står. Gedigna kunskaper om det aktuella hälsoläget och de sociala determinanterna är avgörande för att kunna ge väl underbyggda rekommendationer; (2) Insatser krävs på lokal, regional och nationell nivå; (3) En kommission skall bestå av forskare och praktiker; (4) Epidemiologisk kompetens är av största betydelse för arbetet; (5) Metoder för att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna åtgärder är viktiga för politiker och samhälle; (6) Skapa en fast funktion för det fortsatta arbetet. Utvärdera, fyll på med ny kunskap, revidera, motivera fortsatt arbete.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!