Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun?

Björn Bärbur, Birgitta Augustsson, Mikael Berglund, Paula Örn, Boel Holgersson

Sammanfattning


Utvecklingsarbete kring barns och ungas psykiska hälsa, liksom arbete med sociala investeringar, tar tid. Det finns inga genvägar eller snabba lösningar. Ale kommuns erfarenhet är att en tydlig organisation och en genomtänkt modell för ledning och styrning är framgångsfaktorer. Sociala investeringar vinner på att vara en del av det ordinarie systemet. Men det kräver också att man vågar och vill utmana den befintliga organisationen. Ale har flera gånger gått in på fel spår och fått börja om. Erfarenheten gör att Ale idag bygger en utvecklingsorganisation som har fokus på kommuninvånarna och gynnar kunskapsproduktion. Långsiktigt är målsättningen att den sociala dimensionen ska värderas på samma sätt som ekonomi och ekologi. Då blir vårt arbete hållbart på riktigt.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!