Sociala investeringar - från dröm till verklighet

Tomas Bokström, Fredrik Lindencrona, Ing-Marie Wieselgren

Sammanfattning


Många kommuner (och några landsting) har avsatt medel för sociala investeringar för att finansiera tidiga och verksamhetsöverskridande insatser som ska leda till bättre resultat och minskade offentliga kostnader. Psynk – psykisk hälsa barn och unga har drivit ett utvecklingsarbete kring dessa frågor de senaste tre åren och ser en rad utmaningar för att detta viktiga område ska bli en framgång. Lokalt behöver metoder för behovsanalys, val av insatser och uppföljning och utvärdering kraftigt förbättras. Det kräver stort engagemang från alla nivåer i organisationerna. Den nationella nivån måste stödja det lokala arbetet, bl.a. genom att förmedla evidens, ge stöd för implementering samt koordinera finansiering och goda arbetssätt.


Nyckelord


sociala investeringar, Psynk, tidiga insatser, investeringsfonder, utvecklingsarbete

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!