Transkulturell Allmänmedicin

Monica Löfvander

Sammanfattning


Fem teoretiska begrepp för transkulturell vård presenteras. Dessa grundpelare eller ramar torde ge förutsättningar för god vård på lika villkor. Grundpelarna är kulturbegreppet, migrationsprocessen, emotionella karaktäristika, familjestrukturer, uttryck för stress samt förklaringsmodeller till sjukdom. Förutom att ge struktur till konsultationer där olika kulturer möts, inte bara invandrare utan även minoriteter och marginaliserade grupper, underlättar det diagnos och behandling samt värdering av förlopp och behandlingsresultat.
Patient-doctor encounters are rich in cultural context. Primary care consultations have special framings where language and culture might differ largely between patients and care-givers. In such situations, the health professionals need extra skills to elucidate overt or covert messages from the patients. One skill is how to use professional interpreters. Other useful tools are the ability to identify one-self as a cultural person and a know-how about the migration process but also to recognize idioms of distress, family structures and patients’ explanatory models of illness.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!