En studie av hemlösas sjukdomar

Rolf Byström, Robert Irestig

Sammanfattning


Artikeln beskriver vanliga sjukdomstillstånd bland de 949 patienter som behandlats vid en nyinrättad vårdcentral, Hållpunkten, för hemlösa i Stockholm. Drogmissbruk och hemlöshetens konsekvenser präglar sjukdomspanoramat bland patienterna, särskilt i jämförelse med
sjukdomspanoramat vid Tierps vårdcentral. HIV och hepatit är vanliga, liksom sår med eller utan infektioner, ofta på fötterna. Tandhälsan är dålig. Förekomsten av psykisk sjukdom bland hemlösa underskattas sannolikt i detta material då en annan speciell verksamhet ansvarar för detta.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!