Makt och maktlöshet i asylsituationen

Torgny Gustavsson

Sammanfattning


De asylsökande i Sverige hamnar ofta i en maktlöshetssituation.
Detta analyseras på samhälls- familje- och individnivå. Samhället har en tendens att patologisera asylsökande, och i asylprocessen förlorar de begriplighet och kontroll över sin situation. Också på familje- och individnivå bidrar den svenska asylprocessen till att beröva den asylsökande makt och inflytande. Ökad distans mellan familjemedlemmar är en riskfaktor såväl på
system- som på individnivå. Kulturella aspekter är viktiga för att förstå sjukdomsreaktioner samt för att se styrka och kompetens hos flyktingen.
Den asylsökandes livsberättelse riskerar att förvandlas från en om ansvar och kompetens till en om hopplöshet och svaghet. Avslutningsvis ges synpunkter på hur förändrade synsätt kan bidra till hälsa.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!