Unga män och oplanerade graviditeter Stödet på Sveriges ungdomsmottagningar är fortfarande otillräckligt

Lars I Holmberg

Sammanfattning


Våren 1995 sändes en enkät till Sveriges ungdomsmottagningar
beträffande omhändertagandet av pojkvänner i samband med
tonårsgraviditeter. Endast 16% av mottagningarna gav individuellt
stöd till partnern. Samtidigt ansåg personalen att beslutet om
abort eller ej var det som mest bekymrade pojkvännerna. Känslor
av maktlöshet och utanförskap var vanligt liksom oro beträffande
egen mognad och förmåga att ta hand om ett barn. Våren 2005
sändes samma enkät till ungdomsmottagningarna. Andelen mottagningar
som gav individuellt stöd till pojkvännerna hade ökat till
22%, en ökning med endast 6%. Pojkarnas problem bedömdes av
personalen vara i stort sett desamma som tio år tidigare.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!