Projektet Vårdgaranti 05 - mot en ”kö-fri” sjukvård

Johan Calltorp

Sammanfattning


En svaghet i den svenska hälso- och sjukvården har varit bristande
tillgänglighet. Olika åtgärder har vidtagits i samverkan mellan staten
och landstingen för att underlätta patienternas tillgång till vård.
Den centrala vårdgarantin 1992 har kompletterats med lokala åtgärder.
I denna artikel beskrivs arbetet med kunskapsunderlag för
den vårdgaranti, som trädde i kraft hösten 2005.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!